Polska

Drużyna Tuska. Kto gra na jakiej pozycji

Polska

Aktualizacja:
Skład nowego rządu Donalda Tuska
TVN24/fot.PAP, W. WasylukSkład nowego rządu Donalda Tuska

Donald Tusk przedstawił swój rząd. W jego skład wejdzie 18 konstytucyjnych ministrów. Wśród nich jest ośmiu dotychczasowych oraz dziesięć nowych szefów resortów. Prezentujemy sylwetki osób, które weszły do rządu.

NOWI SZEFOWIE RESORTÓW:

BARTOSZ ARŁUKOWICZ – MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz PAP

Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskał również dyplom MBA i zdał egzamin państwowy na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Po studiach Arłukowicz pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Od 1997 roku był również wykładowcą w Pomorskiej Akademii Medycznej oraz asystentem w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej tej uczelni. W 2001 roku został zwycięzcą drugiej edycji programu telewizyjnego "Agent" emitowanego przez TVN.

Karierę polityczną Arłukowicz rozpoczął w 2002 roku zostając radnym Szczecina (w wyborach wystartował z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy jako bezpartyjny kandydat rekomendowany przez SLD). W radzie Szczecina przewodniczył Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W 2004 roku został członkiem Socjaldemokracji Polskiej, a rok później bez powodzenia kandydował do Sejmu z list tej partii.

Podczas wyborów samorządowych w 2006 roku był szefem sztabu wyborczego Jacka Piechoty, kandydata Lewicy i Demokratów na stanowisko prezydenta Szczecina. Z kolei w wyborach parlamentarnych z 21 października 2007 kandydował z listy LiD w okręgu szczecińskim i zdobył mandat poselski zdobywając 21 543 głosów (więcej głosów zdobył tylko lider listy i przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski).

W marcu 2009 roku dołączył do klubu poselskiego Lewicy. 6 listopada został wiceprzewodniczącym sejmowej komisji ds. zbadania procesu legislacyjnego ustawy o grach i zakładach wzajemnych, której prace trwały do sierpnia 2010 (komisja zajmowała się tzw. aferą hazardową). 10 maja 2011 roku Arłukowicz został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Następnego dnia wystąpił z klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i przystąpił do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

W 2011 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca na liście PO w Szczecinie. Były poseł SLD zdobył mandat otrzymując 101 746 głosów (najwięcej w okręgu) - pięć razy więcej niż startujący w tym samym okręgu Grzegorz Napieralski.

MICHAŁ BONI – MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Michał Boni PAP

Urodził się w 1954 r. w Poznaniu, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kulturoznawstwo. W 1986 r. obronił pracę doktorską z socjologii kultury. Jest specjalistą od zarządzania zasobami ludzkimi. W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów. Obecnie odpowiada za koordynację prac legislacyjnych, wcześniej był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50. roku życia w powrocie na rynek pracy.

Zasłynął jako negocjator ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służby zdrowia, tzw. specustawy stoczniowej czy rozwiązań emerytalnych, pracował m.in. nad ustawą o emeryturach pomostowych.

Od 2008 r. jest także szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowywaniu planów strategicznych rządu. Wśród najważniejszych dokumentów autorstwa Zespołu znajdują się: "Raport o Kapitale Intelektualnym Polski", "Powrotnik. Nawigacja dla powracających", oraz "Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe".

MIKOŁAJ BUDZANOWSKI – MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Mikołaj Budzanowski PAP

Mikołaj Budzanowski urodził się 11 listopada 1971 roku w Krakowie. W latach 1990–1996 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie odbył m.in. studia podyplomowe z dziedziny dyplomacji i stosunków międzynarodowych na macierzystej uczelni. Dotychczas był podsekretarzem stanu w resorcie skarbu państwa

Był stypendystą Uniwersytetu w Trewirze. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Nisze kultowe na górnym tarasie świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Aspekty kultu królewskiego w Świątyni Milionów Lat Dsr-dsrw w okresie panowania królowej Hatszepsut.

Od 2002 do 2004 był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (m.in. jako kierownik zespołu ds. integracji europejskiej). W latach 2004–2007 pracował jako doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego. Od stycznia do września 2008 był dyrektorem Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska, a od września 2008 do lipca 2009 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa. 20 lipca 2009 został mianowany podsekretarzem stanu w tym resorcie. Mikołaj Budzanowski wziął udział w 11 debatach, w których wygłosił 19 wypowiedzi

Budzanowski bardzo dobrze zna angielski i niemiecki, dobrze mówi po francusku i deklaruje średnią znajomość języka arabskiego. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

JACEK CICHOCKI – MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Jacek Cichocki PAP

Urodził się 17 grudnia 1971 r. w Warszawie. Absolwent socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-2008 pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie, kolejno jako ekspert ds. konfliktów zbrojnych i problemów etnicznych w krajach b. ZSRR, kierownik Zespołu ds. Kaukazu i Azji Centralnej, kierownik Działu Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich.

Od 2001 do 2004 r. wicedyrektor, następnie, do 2007 r., dyrektor OSW. W latach 1995-1997 pracował na stanowisku asystenta programowego w Fundacji im. Stefana Batorego w programie Forum Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w problematyce energetycznej. Żonaty, ma trzy córki i syna.

JAROSŁAW GOWIN – MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Jarosław Gowin PAP

Absolwent studiów z zakresu historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i stypendysta Cambridge. Doktor Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu książek, w tym opracowania na temat Kościoła katolickiego w Polsce po transformacji ustrojowej ("Kościół w czasach wolności 1989–1999"), analizy sporów ks. Józefa Tischnera o Kościół ("Religia i ludzkie biedy").

W latach 90-tych zajmował się problemami Kościoła katolickiego w Polsce oraz pontyfikatem Jana Pawła II - był m.in. członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi i członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W latach 1994-2005 był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika "Znak".

Gowin należał do pomysłodawców "Dni Tischnerowskich" i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Stworzył fundusz stypendialny "Józek Szkolny". Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia hospicjów i domów samotnych matek oraz ze stowarzyszeniem "U Siemachy" w ramach programu przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży.

W 2005 roku został senatorem startując jako bezpartyjny kandydat z poparciem Platformy Obywatelskiej w okręgu krakowskim. Po rezygnacji Jana Rokity ze startu w wyborach parlamentarnych w 2007 roku został liderem krakowskiej listy PO do Sejmu. Wkrótce po tym, jak został posłem zdobywając 160 465 głosów w wyborach, wszedł w skład zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. W wyborach z 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję - tym razem, startując z trzeciego miejsca na liście, uzyskał 62 570 głosów.

MARCIN KOROLEC – MINISTER ŚRODOWISKA

Marcin Korolec PAP

Ukończył w 1996 École nationale d'administration w Paryżu, następnie studia na Wydziałach Historii oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie od czerwca 1993 do grudnia 1994 i ponownie od czerwca 1997 do marca 1998 pracował jako prawnik w kancelariach prawniczych. Od stycznia do kwietnia 1995 był zatrudniony na stanowisku prawnika w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 pełnił funkcję asystenta Jana Kułakowskiego (będącego wówczas Pełnomocnikiem Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej) następnie od 1999 do 2001 pracował jako jego doradca, odpowiadając m.in. za swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, rolnictwo, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumentów.

W latach 2001–2004 był radcą ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w okresie sprawowania tego urzędu przez Danutę Hübner. 23 listopada 2005 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ - MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz to syn byłego ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (do 14 grudnia 1990), również polityka PSL, Andrzeja Kosiniaka-Kamysza.

Kosiniak-Kamysz ma 30 lat. Ukończył medycynę w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest sekretarzem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Ministrem mógł zostać już w 2007 roku - proponowano mu wówczas objęcie resortu pracy - ale odmówił. W wyborach samorządowych w 2010 kandydował do rady miejskiej w Krakowie. Mandat radnego uzyskał w miejsce Jacka Majchrowskiego, wybranego na urząd prezydenta tego miasta.

JOANNA MUCHA – MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Joanna Mucha PAP

Jest doktorem ekonomii, wieloletnim pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Sejmie zajmowała się finansami publicznymi i opieką zdrowotną. W działalności społecznej poświęca się sprawom kobiet i dzieci, w szczególności niepełnosprawnych. Priorytetem jej działań były inwestycje na Lubelszczyźnie. Była sekretarzem Sejmu.

Joanna Mucha prowadziła debatę prezydencką pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Radosławem Sikorskim. Wśród polityków wygrała konkurs wiedzy o bł. Janie Pawle II. Otrzymała nagrodę tygodnika Polityka za najlepszy debiut. Znana z mediów jako komentatorka wydarzeń politycznych.

Matka dwóch synów, piętnastoletniego Stasia i jedenastoletniego Krzysia.

SŁAWOMIR NOWAK – MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Sławomir Nowak PAP

Sławomir Nowak urodził się 11 grudnia 1974 roku w Gdańsku. W latach 1993-1994 był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, po czym - gdy KLD połączyło się z Unią Wolności - został członkiem tej drugiej partii. W latach 1998-2002 był szefem Młodych Demokratów - młodzieżówki Unii Wolności, którą w 2001 roku wyprowadził z UW i doprowadził do jej stowarzyszenia z Platformą Obywatelską współtworzoną przez byłego lidera KLD - Donalda Tuska.

W 2001 roku wystartował w wyborach do Sejmu z listy PO w okręgu gdańskim - ale nie zdobył mandatu uzyskując 2130 głosów. Posłem został w 2004 roku zajmując miejsce wybranego do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego (z objęcia mandatu po Lewandowskim zrezygnowali wcześniej: Aleksander Hall, starosta kwidzyński Leszek Czarnobaj oraz prezydent Tczewa Zenon Odya). W wyborach z 2005 roku zdobył 9061 głosów w okręgu gdańskim i wywalczył mandat posła. W Sejmie V kadencji zasiadał w komisji obrony narodowej.

W 2007 roku został liderem listy PO w okręgu gdańskim - mandat posła wywalczył zdobywając 65 993 głosów. 16 listopada 2007 roku został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i szefem gabinetu politycznego premiera. Dwa lata później - 7 października 2009 roku - podał się do dymisji na fali odejść z rządu związanych z wybuchem tzw. afery hazardowej. 21 października 2009 roku został wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PO.

W czasie przyspieszonych wyborów prezydenckich z 2010 roku został szefem sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego. 22 maja 2010 roku zastąpił Jana Kozłowskiego na stanowisku przewodniczącego Regionu Pomorskiego PO. 5 sierpnia stracił stanowisko wiceprzewodniczącego klubu PO, a 29 września został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta ds. kontaktów z Rządem i Parlamentem. W związku z rozpoczęciem pracy w Kancelarii Prezydenta musiał zrezygnować z mandatu poselskiego.

Nowak wystartował w wyborach parlamentarnych z 9 października 2011 roku - i zdobył mandat poselski uzyskując 65629 głosów. W związku z objęciem mandatu poselskiego zrezygnował z pracy w Kancelarii Prezydenta.

KRYSTYNA SZUMILAS – MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Krystyna Szumilas PAP

Urodziła się 28 czerwca 1956 r. , z zawodu jest nauczycielką. Ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością matematyka nauczycielska. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz informatyki.

W latach pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Knurowie. Po zakończeniu kariery nauczycielskiej została pełnomocnikiem zarządu miasta Knurowa ds. oświaty, funkcję tę sprawowała do 1995 r. W tym właśnie roku stanęła na czele Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych UM w Knurowie. Jednocześnie, od 1990 do 2001 była radną Knurowa i powiatu gliwickiego, w zarządzie powiatu zasiadała w latach 1999-2001. Do Platformy wstąpiła w 2001 r. W 2006 r. otrzymała funkcję rzecznika ds. edukacji i nauki w gabinecie cieni PO.

W latach 2001-2007 zasiadała w Sejmie IV i V kadencji. W V kadencji stanęła na czele Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W wyborach 2011 dostała się do Sejmu w okręgu gliwickim.

MINISTROWIE, KTÓRZY POZOSTALI NA STANOWISKACH:

BARBARA KUDRYCKA - MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Barbara Kudrycka PAP

Jeden z mniej znanych, ale dobrze ocenianych ministrów w rządzie Tuska. Ma stanowisko szefa resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2004 r. działa w PO. Z ramienia tej partii była europosłem. Następnie z powodzeniem wystartowała z list PO w wyborach do Sejmu.

Jest profesorem tytularnym Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). W roku 1978 otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 uzyskała stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 - stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej. Od 2004 roku do listopada 2007 roku była posłem w Parlamencie Europejskim. Była członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

WALDEMAR PAWLAK - WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI

Waldemar Pawlak PAP

Urodził się 5 września 1959 r. w miejscowości Model w województwie mazowieckim. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

W roku 1992 oraz w latach 1993–1995 pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. Od stycznia 2005 r. jest Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii tej przewodniczył także w latach 1991–1997. Od 1989 r. zasiada w Sejmie. Od 1984 r. prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny.

Kariera polityczna Pawlaka jest tak samo barwna jak droga PSL. Dwukrotnie był premierem, aczkolwiek raz krótko, bo przez 33 dni w 1992 roku, gdy nie zdołał utworzyć rządu.

JACEK ROSTOWSKI - MINISTER FINANSÓW

Jacek Rostowski PAP

Jeden z bardziej znanych ministrów obecnego rządu. Ma utrzymać stanowisko szefa resortu finansów. W założeniu premiera, to Rostowski będzie tym, który pomoże obronić Polskę przed szalejącym na świecie kryzysem finansowym. Rostowski z PO związał się w 2007 roku, gdy został wybrany posłem.

Urodził się 30 kwietnia 1951 r. w Londynie. W latach siedemdziesiątych Rostowski studiował stosunki międzynarodowe (1972- BSc), ekonomię i historię (1973-MA) na University College London. W 1975 roku uzyskał tytuł magistra z ekonomii na London School of Economics and Political Science. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako wykładowca ekonomii. W latach 1989-1991 był doradcą ekonomicznym wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Na początku lat dziewięćdziesiątych doradzał również rządowi Federacji Rosyjskiej w sprawach polityki makroekonomicznej.

Od 2004 r. współpracował z Bankiem PEKAO S.A. jako doradca zarządu. Współpracę zakończył tuż przed objęciem funkcji ministra finansów.

MAREK SAWICKI - MINISTER ROLNICTWA

Marek Sawicki PAP

stanowisko ministra rolnictwa piastuje od 2007 roku. Jeden z wieloletnich działaczy PSL. Z ludowcami związał się w 1988 r. Po raz pierwszy w Sejmie zasiadł w 1993 r. i od tego czasu nieustannie w kolejnych wyborach zdobywa mandat posła. W 1983 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1996 ukończył studia podyplomowe w zakresie wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 obronił pracę doktorską w zakresie uprawy ziemniaka na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W latach 1983–1986 był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Od 1993 jest posłem na Sejm (kolejno: II, III, IV, V i VI kadencji) z okręgu siedleckiego. W Sejmie II kadencji (1993–1996) pełnił funkcję sekretarza Sejmu. Od 1985 jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zasiadał w Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP. W 2004 bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

RADOSŁAW SIKORSKI - MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

Radosław Sikorski PAP

Urodził się 23 lutego 1963 r. w Bydgoszczy. Jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego (Bachelor of Arts, Master of Arts), kierunek: filozofia, nauki polityczne i ekonomia (PPE). Był przewodniczącym Uczniowskiego Komitetu Strajkowego podczas wydarzeń bydgoskich w marcu 1981 r. W latach 1981-1989 uchodźca polityczny w Wielkiej Brytanii. Od 1986 do 1989 r. reporter podczas wojen w Afganistanie i Angoli. Laureat nagrody World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich za zdjęcie z Afganistanu.

Jako wiceminister obrony narodowej w 1992 r. był orędownikiem przystąpienia Polski do NATO. W latach 1998-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przewodniczący Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Od 2002 r. do 2005 r. był członkiem rzeczywistym (resident fellow) Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Waszyngtonie oraz dyrektorem wykonawczym Nowej Inicjatywy Atlantyckiej.

Wybrany w 2005r. na senatora ziemi bydgoskiej VI kadencji Senatu RP. W latach 2005-2007 pełnił funkcję ministra obrony narodowej, a w wyborach 2007 roku został posłem ziemi bydgoskiej do Sejmu VI kadencji z listy Platformy Obywatelskiej.

Od 16 listopada 2007r. sprawuje funkcję ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA - MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

Elżbieta Bieńkowska PAP

Od stycznia 1999 do listopada 2007 r. pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jako dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna była za programowanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego, finansowanych z programów przedakcesyjnych UE. Wcześniej, w latach 1996-1998 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Jako starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego brała udział w pracach nad kontraktem regionalnym dla województwa katowickiego, oraz nad przygotowaniem programu PHARE INRED. W 1999 r. pełniła funkcję pełnomocnika wojewody katowickiego ds. Strategii Rozwoju Województwa.

W 1989 r. uzyskała tytuł magistra filologii orientalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1996 r. ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, a w 1998 r., studia podyplomowe według programu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Jest ekspertem w projektach międzynarodowych. Wykładała na studiach podyplomowych: na Uniwersytecie Śląskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Została powołana na stanowisko ministra rozwoju regionalnego 16 listopada 2007 r.

TOMASZ SIEMONIAK - MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Tomasz Siemoniak PAP

Urodził się 2 lipca 1967 r. Skończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy).

W przeszłości działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniąc obowiązki przewodniczącego NZS w SGPiS i sekretarza Krajowej Komisji Koordynacyjnej. W latach 1994-1996 pracował w Telewizji Polskiej SA, m.in. na stanowisku dyrektora Biura Oddziałów Terenowych i dyrektora Programu 1. W latach 1998-2000 był dyrektorem Biura Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym samym czasie był radnym gminy Warszawa Centrum oraz wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Rady.

Od 1998 do 2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Od grudnia 2000 do lipca 2002 był wiceprezydentem Warszawy. Od 2002 roku do 2006 był członkiem zarządu Polskiego Radia SA, a następnie od listopada 2006 do listopada 2007 roku pełnił funkcję wicemarszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W listopadzie 2007 objął urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2 sierpnia 2011 r. został powołany na stanowisko Ministra Obrony Narodowej.

Jest żonaty. Ma córkę i syna.

AGNIESZKA KOZŁOWSKA-RAJEWICZ - PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO STATUSU

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PAP

Urodziła się w 1969 roku. Studiowała na uniwersytetach w Gdańsku i w Poznaniu na kilku kierunkach. Ostatecznie została magistrem i obroniła pracę doktorską na Wydziale Biologii UAM, specjalizując się w biologii człowieka. Skończyła także studia podyplomowe z zakresu Public Relations.

Polityką zainteresowała się pod koniec lat 90-tych, zasilając szeregi Unii Wolności. Kiedy Donald Tusk rozpoczął budowę Platformy Obywatelskiej Kozłowska-Rajewicz dołączyła do PO. W poznańskim oddziale prowadziła Sekretariat Edukacji, a potem założyła Koło Oświatowe.

W latach 2002-2006 była członkiem Rady Programowej Radia Merkury, przez rok była prezeską poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Na UAM włączono ją do rektorskiego zespołu ds. kształcenia nauczycieli.

W listopadzie 2006 roku została wybrana do Rady Powiatu Poznańskiego (ziemskiego). Rok później, w wyborach parlamentarnych w roku 2007 uzyskała mandat Posła na Sejm RP, otrzymując z Poznania i powiatu poznańskiego ponad 17 tys. głosów.

Obecnie Kozłowska-Rajewicz zasiada w komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży (w tym w podkomisji stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego), oraz w Komisji Zdrowia. Pracuje też w nadzwyczajnej podkomisji ds. ustaw bioetycznych i in vitro, która wiosną 2010 została powołana z dwóch komisji sejmowych – Komisji Zdrowia, oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od sierpnia 2010 zasiada w zespole rządowo-parlamentarnym, który monitoruje prace ustawowe rządu i klubu parlamentarnego PO w ostatnim roku kadencji.

Jest mężatką, ma syna.

TOMASZ ARABSKI - SZEF KANCELARII PREMIERA I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU STAŁEGO RADY MINISTRÓW

Tomasz Arabski PAP

Urodził się 14 kwietnia 1968 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Był reporterem Radia Wolna Europa i Radia Zet. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i był członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich oraz Europejskiego Forum Laikatu.

W latach 1998-2002 redaktor naczelny Radia Plus w Gdańsku, następnie dyrektor programowy tej sieci w Warszawie. W 2001 r. został uhonorowany papieskim odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice. Od lutego 2005 r. jest redaktorem naczelnym "Dziennika Bałtyckiego". Do czasu powołania na szefa KPRM był członkiem zarządu Radia Gdańsk SA.

mn, ktom//mat

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24/fot.PAP, W. Wasyluk

Pozostałe wiadomości