Polska

Długa lista uwag. KRS krytykuje nową ustawę o Trybunale

Polska

Trybunał w Senacie
tvn24KRS krytycznie o ustawie o TK. W tym tygodniu do prac nad nią wróci Senat (materiał "Polska i świat", 14.07.2016)

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 7 lipca 2016 r. może uniemożliwić mu wywiązywanie się z obowiązków na rzecz ochrony wolności i praw obywatelskich - czytamy w oświadczeniu Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa na temat projektu ustawy o TK autorstwa PiS. We wtorek ustawą zajmą się senackie komisje praw człowieka i ustawodawcza.

KRS podkreśla w swoim komunikacie, że Trybunał Konstytucyjny jest "jedynym organem władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej mającym kompetencje do ostatecznego i wiążącego wszystkie podmioty rozstrzygania o zgodności prawa z Konstytucją".

PRZECZYTAJ KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Zastrzeżenia KRS

Rada zaznacza, że niezakłócone funkcjonowanie TK służy ochronie wolności i praw obywatelskich, a niektóre z uchwalonych przez Sejm przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. "uniemożliwią Trybunałowi wywiązywanie się z tej niezwykle istotnej roli, a przez to zmienią ustaloną od wielu lat pozycję ustrojową Sądu Konstytucyjnego, obniżając jego rangę i znaczenie społeczne".

KRS zgłosiła także uwagi do poszczególnych rozwiązań prawnych, które znalazły się w ustawie autorstwa PiS. Rada wskazuje m.in. na przepis nadający prezydentowi uprawnienie do wyrażenia zgody na wygaśnięcie mandatu sędziego TK oraz konieczności wyrażenia przez głowę państwa zgody na usunięcie ze stanowiska sędziego Trybunału.

Zastrzeżenia budzą również zapisy dotyczące m.in. składu orzekającego, możliwość zablokowania orzekania TK w danej sprawie przez czterech sędziów, kwestia publikacji wyroków Trybunału z wyłączeniem orzeczenia z 9 marca 2016 r. czy brak uregulowania statusu trzech sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, od których prezydent nie odebrał ślubowania.

Ustawa w Senacie

W czwartek dwie senackie komisje: praw człowieka i ustawodawcza rozpoczęły prace nad nową ustawą o TK autorstwa PiS. Podczas dyskusji zgłoszono liczne poprawki do ustawy; kolejne posiedzenie komisji ma się odbyć we wtorek. Po pracach w komisjach ustawa ma być rozpatrywana jako pierwszy punkt na najbliższym, rozpoczynającym się 20 lipca posiedzeniu Senatu.

Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej roli
Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej rolitvn24
wideo 2/21

Autor: mw/ja / Źródło: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości