Polska

Dla uczniów Katyń prawie jak Auschwitz

Polska

Aktualizacja:

Młodzi Polacy na lekcjach historii najchętniej słuchają opowieści o II wojnie światowej - wynika z badań przedstawionych przez "Rzeczpospolitą". Uczniowie zapytani o miejsca, które symbolizują największe cierpienia Polaków odpowiadają bez zastanowienia: Auschwitz. Jako drugie podają Katyń.

Gdyby młodzi Polacy mogli wybrać, jakim tematom poświęciliby na lekcjach najwięcej czasu to - jak wynika z badań przeprowadzonych przez socjologa Uniwersytetu Rzeszowskiego dr. Krzysztofa Malickiego - palma pierwszeństwa należy się zdecydowanie wydarzeniom II wojny światowej (45 proc.).

- Chciałem zbadać pamięć zbiorową młodego pokolenia wychowanego w kraju, który nie doświadczył żadnej wielkiej traumy – wyjaśnia gazecie autor badań.

II wojna, a potem PRL

W drugiej kolejności uczniowie polskich szkół wymieniają dzieje PRL (28 proc.). Historia ostatnich 20 lat interesuje jeszcze mniejszy część młodego pokolenia (16 proc.).

- Trochę może dziwić, że II wojna światowa wciąż wyprzedza okres PRL. Jest ona dla Polaków głównym punktem odniesienia - tłumaczy prof. Andrzej Szpociński, który kierował podobnymi badaniami dla Muzeum II Wojny Światowej.

Niemal 70 proc. badanych odpowiada, że to Niemcy wyrządzili Polakom najwięcej krzywd podczas II wojny światowej. Zaledwie 15 proc. wskazuje na Rosjan. – Może to wynikać z faktu, że przez wiele lat ten okres kojarzył się tylko z okupacją niemiecką. Dopiero w ostatnich latach zaczęto mówić o okupacji sowieckiej i ofiarach z nią związanych – twierdzi profesor Szpociński.

W pamięci naszej młodzieży szkolnej pierwszą pozycję spośród miejsc, które symbolizują największe cierpienia Polaków, zajmuje Auschwitz (44 proc.), drugie - Katyń (32 proc.).

Auschwitz, Katyń...

Pytani o miejsca, które symbolizują największe cierpienia Polaków, jako pierwsze zajmuje Auschwitz (44 proc.). Jako drugie Katyń (32 proc.). Według Malickiego jest to w dużej mierze zasługa filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy.

– Auschwitz stało się symbolem wszystkich zbrodni nazistowskich – uważa dr Majewski. – Podobnie pod pojęciem Katyń często rozumie się wszystkie mordy dokonane na Polakach na Kresach. – Auschwitz stało się symbolem wszystkich zbrodni nazistowskich – uważa dr Majewski. – Podobnie pod pojęciem Katyń często rozumie się wszystkie mordy dokonane na Polakach na Kresach - tłumaczy.

CZYTAJ RAPORT: KATYŃ. 70 LAT PO ZBRODNI

Źródło: "Rzeczpospolita"