Polska

Coraz gorzej oceniamy rząd

Polska

PAPOceny rządu coraz gorsze

Coraz mniej Polaków dobrze ocenia pracę rządu, rośnie natomiast grono niezadowolonych. Prawie połowa badanych przez TNS OBOP wystawia gabinetowi Donalda Tuska złą ocenę, a przeciwnego zdania są niecałe dwie piąte. Samego premiera chwali równo połowa badanych.

Notowania rządu pogorszyły się w stosunku do poprzedniego sondażu z kwietnia. Grupa osób źle oceniających prace Rady Ministrów zwiększyła się o 4 punkty proc. do 48 proc., natomiast pozytywną opinię wystawia 38 proc., mniej o 3 punkty proc.

W ocenie 50 proc. ankietowanych Donald Tusk dobrze wypełnia obowiązki premiera, przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim miesiącem o 5 punktów proc. mniej jest osób, które dobrze oceniają pracę premiera; jednocześnie o tyle samo zwiększyła się grupa respondentów będących przeciwnego zdania.

Noty lepsze niż przed Smoleńskiem

TNS OBOP zauważa przy tym, że choć notowania premiera pogorszyły się w maju w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca, są one jednak lepsze niż oceny, które respondenci wystawiali Tuskowi w marcu tj. przed katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 7-10 maja na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pozostałe wiadomości