"Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu będzie wykonywać powierzone jej zadania"

Polska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiego sądownictwatvn24
wideo 2/35

Prezes Izby Dyscyplinarnej sędzia Tomasz Przesławski po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiego sądownictwa oświadczył we wtorek, że "Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu będzie wykonywać zadania związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości powierzone jej przez konstytucyjne organy".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał we wtorek wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Zdaniem TSUE, jeśli Sąd Najwyższy uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, to mógłby przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

"Wyrok ważny tylko dla sądu, który skierował pytanie"

Prezes Izby Dyscyplinarnej sędzia Tomasz Przesławski w przesłanym komunikacie zaznaczył, że Izba Dyscyplinarna "w dalszym ciągu wykonywać będzie zadania związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej".

Dodał, że wyrok TSUE "z uwagi na swój charakter prawny, wywiera skutek jedynie w odniesieniu do postępowań głównych prowadzonych przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, w których skierowano pytania prejudycjalne będące przedmiotem dzisiejszego rozstrzygnięcia Trybunału".

"Oznacza to że jest on wiążący jedynie dla tego sądu, który skierował pytanie, oraz tylko w tej sprawie, której dotyczy. Tym samym nieskuteczne jest powoływanie się na zawarte w nim rozstrzygnięcia w innych postępowaniach sądowych" - zaznaczył prezes Izby Dyscyplinarnej.

Tomasz Przesławski przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 marca 2019 roku zajął się zagadnieniem dotyczącym ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa w wyniku wyboru przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Dodał, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że "art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 o Krajowej Radzie Sądownictwa jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP".

Autor: asty//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24