Boni: Koniec traktowania Polski jako przestrzeni neokolonialnej

Polska

Aktualizacja:

Centralny Wykaz Ubezpieczonych oraz elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych - to m.in. projekty które chce realizować resort cyfryzacji, opisane w przedstawionym dziś raporcie "Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji". - Powinniśmy wyjść z XX wieku - przekonywał minister Michał Boni.

Raport "Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji", zaprezentowany w poniedziałek przez ministerstwo administracji i cyfryzacji proponuje nowe podejście do informatyzacji i cyfryzacji Polski, tak by - jak zapowiedział minister Michał Boni - do 2020 r. funkcjonowała ona wedle nowych zasad.

- Jeśli chcemy być wiarygodni, to musimy pokazać, w jakim kierunku będziemy chcieli prowadzić informatyzację i cyfryzację w Polsce w dłuższym horyzoncie czasowym. Ten dłuższy horyzont czasowy to jest takie wdrożenie tego, proponowanego tutaj podejścia, tak abyśmy we wszystkich projektach do 2020 roku już działali w nowym stylu, w nowym klimacie i wedle nowych zasad - zadeklarował Boni.

Jak mówił, "jeśli chcemy, by nowy model przyniósł efekt, to - budując prymat informacji i traktując informatyzację jako narzędzie - musimy sobie zadać podstawowe pytanie: czy nie należy zbudować w sposób przejrzysty, dobrze skoordynowany, nastawiony na użytkowników - Systemu Informacyjnego Państwa".

Według Boniego wszystko to, co działo się w ostatnich 10 latach było okresem próbowania koordynacji i upadania tej koordynacji. - Nie wiem czy się uda nam (...), ale uważam, że gra jest warta świeczki, żeby tę koordynację narzucić - ta koordynacja nie oznacza centralizacji, likwidacji autonomii wszystkich instytucji - mówił. Jak wyjaśnił, oznacza ona rozmowę o projektach i pilnowanie, by nie nakładały się one w swych funkcjach czy nakładach finansowych.

Cztery zasady zintegrowanej informacji

Powinniśmy wyjść z XX wieku, powinniśmy także wyjść z sytuacji, w której duże światowe firmy traktują Polskę jak neokolonialną przestrzeń do dokonywania niekoniecznie przejrzystych eksperymentów Michał Boni

Opisując jedną z nich wyjaśnił, że jeśli obieg informacji ma być poprawiony i nadzorowany, to należy mówić o procesach w administracji publicznej i usługach zapewnianych przez informatyzację, a nie o samych projektach informatycznych.

- Powinniśmy wyjść z XX wieku, powinniśmy także - i mówię to teraz bardzo mocno i dobitnie - wyjść z sytuacji, w której duże światowe firmy traktują Polskę jak neokolonialną przestrzeń do dokonywania niekoniecznie przejrzystych eksperymentów - to polega na tym, że (...) wtrynia nam się niekiedy rozwiązania, uzależniając późniejsze działanie administracji od tego, czy wiecznie jest na sznurku określonych firm, które sprzedają określone urządzenia i z nimi związane usługi - podkreślił.

Następna zasada przedstawiona przez szefa MAC zakłada, że informatyzacja musi być podporządkowana obiegowi informacji, a nie odwrotnie. Kolejna zasada dotyczy przejrzystości i efektywności. Ostatnia to zasada informatyzacji zintegrowanej. Według Boniego oznacza ona neutralność technologiczną - sytuację, w której można zmieniać usługodawcę, a nie wpadać w różnego rodzaju zależności od tego, z kim jest podpisana umowa.

Boni zapowiedział przy tym, że w maju zorganizuje spotkanie z przedstawicielami firm informatycznych. Jak mówił, nie należy się odwracać plecami do biznesu i w relacjach z nim też potrzebny jest nowy start.

Obecne i przyszłe projekty

W opublikowanym dziś raporcie MAC zaprezentowało też ocenę projektów informatycznych - tych jeszcze nierozpoczętych, jak i już zrealizowanych. Wśród tych, które wymagają poprawy wymieniono m.in.: ePUAP2, Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Geoportal 2, Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), e-Podatki, pl.ID, Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), Platformę udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2).

Jak napisano w raporcie, oczywistym jest, że informatyzacją muszą być objęte podstawowe dziedziny działalności państwa, co doprowadzi do powstania rozwiązań sektorowych jak e-Zdrowie, e-Podatki, e-Szkoła, e-Sprawiedliwość, itd.

Ułatwić życie pacjentom i lekarzom

W raporcie w dziale poświęconym najbliższym planowanym zmianom czytamy, że od 1 września placówki służby zdrowia będą mogły w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych uzyskiwać elektroniczne potwierdzenie, że pacjent ma prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w NFZ.

MAC podkreśla, że by udowodnić prawo do świadczenia zdrowotnego, wystarczy PESEL. Nie trzeba będzie pamiętać o druku ZUS RMUA. Jeśli nie będzie można potwierdzić naszego prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (bo np. lekarz nie ma dostępu do internetu), będziemy mogli przedstawić zaświadczenie (np. ZUS RMUA czy legitymację rencisty lub emeryta), albo po prostu złożyć oświadczenie, że jesteśmy ubezpieczeni.

Poniedziałkowy raport opisuje ponadto inny nadzorowany przez MAC projekt dot. ochrony zdrowia - elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), który ma się zakończyć we wrześniu 2014 r.

Platforma ma umożliwić placówkom ochrony zdrowia oraz pacjentom m.in. dostęp do wybranych danych medycznych, w tym historii choroby oraz umożliwić im zapisy na wizyty lekarskie. Budżet programu wynosi ponad 712 mln zł.

Numer alarmowy 112 potrzebuje więcej pieniędzy

Raport zawiera też m.in. informacje dotyczące numeru 112. Projekt wart 165 mln zł zakłada wdrożenie zintegrowanej, ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 wraz z wyposażeniem w urządzenia służb m.in. policji oraz straży pożarnej.

MAC poinformowało, że trwają prace związane z zapewnieniem warunków dla komunikacji dla wszystkich jednostek PSP w miastach wojewódzkich oraz większych ośrodkach miejskich (47 lokalizacji).

Do jednostek powiatowych oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP został dostarczony sprzęt umożliwiający prawidłowe działanie w ramach numeru 112 zaraz po fizycznym podłączeniu do sieci. Pozostałe jednostki PSP mają być podłączane "w kolejnych latach, w zależności od dostępności środków finansowych".

"Ogólnopolska sieć teleinformatyczna 112 będzie istotnym elementem Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zapewniającym integrację teleinformatyczną (...) na terenie całego kraju, umożliwiając tym samym współdziałanie służb, przekierowanie zgłoszeń do właściwych merytorycznie służb i wymianę informacji" - napisano w raporcie.

Sieć ma umożliwić przesyłanie danych teleadresowych i lokalizację abonenta dokonującego zgłoszenia alarmowego do wszystkich podmiotów obsługujących numer 112.

Źródło: PAP