"Nacjonalista nie jest patriotą". List z Episkopatu o "manifestowaniu nienawiści" w sanktuariach

TVN24

Kontrowersje wokół pielgrzymki ONR na Jasną Górę [materiał "Faktów po Południu" z 16 kwietnia]Paweł Laskosz | Fakty po południu
wideo 2/3

Niereligijne symbole eksponowane na pielgrzymce nie mogą być sprzeczne w swoim przekazie ze znaczeniem świętego miejsca i czasu, z nauką Kościoła o patriotyzmie - napisał biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, w przesłaniu o pielgrzymowaniu narodowym. Zaznaczył, że "sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup politycznych, społecznych lub etnicznych". "Nacjonalista nie jest więc patriotą" - podkreślił.

W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Rada KEP do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek czuje się w obowiązku przypomnieć, na czym powinno polegać pielgrzymowanie do sanktuariów i miejsc świętych, w szczególności mające charakter pielgrzymek narodowych - zaznaczył biskup Krzysztof Zadarko w liście zatytułowanym "Być pielgrzymem pokoju", opublikowanym na oficjalnej stronie Episkopatu.

"W kulturze polskiej obecny jest piękny fenomen pielgrzymowania. Grupy wiernych - kierując się zasadami miłości do Boga i bliźniego, kultu Matki Bożej i świętych, a także łącząc swą wiarę z miłością do Ojczyzny - wpisują się w wielowiekową tradycję pielgrzymowania narodowego" - przypomniał hierarcha. Jednak - jak podkreślił - łączenie pielgrzymki ze sprawami społecznymi ma sens jedynie "w kontekście miłości, pojednania i poszukiwania świętości życia".

"Takim właśnie duchem cechowały się pielgrzymki narodowe, szczególnie gdy Polska przeżywała burze dziejowe i groziły jej największe niebezpieczeństwa. Nawet wówczas jednak nie były one wymierzone przeciw drugiemu człowiekowi, lecz w opozycji do zła i grzechu, zniewolenia i narodowych wad. Niezwykle budujące i podnoszące na duchu były te pielgrzymki, podczas których w sanktuariach brzmiały słowa pieśni i modlitw dziękczynnych za wolność i niepodległość Ojczyzny" - napisał biskup.

"Nieuprawnionego zawłaszczenia tytułu pielgrzymki"

Przypomniał również, że pielgrzymki narodowe odbywały się bardzo rzadko i były związane z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach narodu i Kościoła, między innymi po zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1920 roku, z okazji poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku, w związku z Milenium Chrztu Polski w 1966 roku i ostatnio w 1050. rocznicę tego wydarzenia, a także przy okazji pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła II i jego następców.

Biskup Zadarko przytoczył fragment dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z 2017 roku pod tytułem "Chrześcijański kształt patriotyzmu", w którym czytamy, że w polskiej kulturze funkcjonuje "model patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej chrześcijańskiej, europejskiej kultury. Patriotyzmu, dzięki któremu Polakami stawali się ci, którzy Polakami zostać chcieli, bez względu na swoje pochodzenie czy pochodzenie ich przodków".

"Dlatego sytuacja, w której jakieś środowiska - powołując się na własną ideologię lub doktrynę polityczną - przypisują sobie wyjątkowe prawo do reprezentowania Narodu Polskiego, prowadzi do nieuprawnionego zawłaszczenia tytułu pielgrzymki narodowej, a w konsekwencji do wykluczenia innych grup społecznych tworzących Rzeczpospolitą" - ocenił biskup.

"Nacjonalista nie jest więc patriotą"

Zgodnie z tą tradycją "sanktuaria nie mogą być miejscem manifestowania nienawiści względem grup politycznych, społecznych lub etnicznych".

"Nacjonalista nie jest więc patriotą. Prawdziwy patriota, miłujący swój naród, nie ulega agresji i instynktom nakazującym wykluczanie i stygmatyzowanie społeczne innych osób, różniących się światopoglądem, wiarą, pochodzeniem etnicznym czy odcieniem skóry" - czytamy w liście.

Jak podkreślił biskup Zadarko, modlitwa przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej jednoczyła Polaków niezależnie od ich pochodzenia, wieku, zawodu, poglądów społecznych lub politycznych.

"Jest ona otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli spragnionych duchowego umocnienia, ale także pojednania i leczenia podziałów. Nasze narodowe sanktuarium uczyło prawdziwego patriotyzmu, który wyraża się w trosce o wspólną Ojczyznę, w pracy dla jej dobra, w budowaniu jedności i pokoju. Słusznym więc wydaje się kierowanie do organizatorów, uczestników i duszpasterzy pielgrzymek prośby o wierność takiemu podejściu, o roztropność i uszanowanie świętości miejsca, jakim dla naszego narodu jest Jasna Góra, inne sanktuaria i kościoły" - napisał hierarcha.

Elementy patriotyczne

Dodał, że elementy patriotyczne - flagi narodowe, sztandary kombatanckie, stroje uczestników - nie są czymś niewłaściwym podczas liturgii pod warunkiem, że nie wywołują wzburzenia i sporów ideologicznych.

"Instrukcje liturgiczne nakazują unikania celebracji mszy świętej w celu stworzenia okazałego widowiska oraz nadawania jej stylu podobnego do ceremonii świeckich. W przestrzeni świętej nie ma też miejsca na symbole grup wzbudzających spory w społeczeństwie i doprowadzających do podziału wspólnoty Kościoła. Historyczne znaki patriotyczne przechowywane w kościołach z okresu zaborów lub reżimu komunistycznego są wyrazem jedności z narodem, ale nie z ideą partyjną lub polityczną. Podobnie nie ma miejsca na alternatywne znaki gorliwości uczuć i język mający znamiona kultury lub subkultury typowo świeckiej albo związanej ze sporem ideologicznym wewnątrz wspólnoty kościelnej. Niereligijne symbole eksponowane na pielgrzymce nie mogą być sprzeczne w swoim przekazie ze znaczeniem świętego miejsca i czasu, z nauką Kościoła o patriotyzmie" - zaznaczył.

Biskup Zadarko wyjaśnił, że "często głoszone tak zwane kazania patriotyczne nie mogą sprawiać wrażenia przemówień ideologicznych na usługach pielgrzymującej grupy". Na zakończenie zachęcił wiernych, by przeżywali pielgrzymowanie na Jasną Górę i innych sanktuariów "w duchu zatroskania o Ojczyznę, głębokiego skupienia i szczerej modlitwy".

Autor: js//now / Źródło: PAP