Polska

Biskup: nie sprzedawajmy ziemi cudzoziemcom!

Polska

Aktualizacja:

Rolnicy - w was nadzieja. Przed wami trudne zadanie – obrony polskiej ziemi, obrony naszej ojczyzny - tak ordynariusz diecezji kaliskiej bp Stanisław Napierała ostrzegał rolników przed sprzedażą ziemi cudzoziemcom.

Duchowny zwrócił się do wiernych w homilii w czasie mszy dożynkowej w Pleszewie.

Ordynariusz kaliski przypomniał, że szybko zbliża się termin, od którego cudzoziemcom będzie wolno bez przeszkód kupować ziemię w Polsce. - Oni mają pieniądze i pewnie będą gotowi zapłacić za polską ziemię wysoką cenę, która i tak będzie niższa niż kupno ziemi w ich kraju – ostrzegł biskup Napierała. Dodał, że w tej sytuacji niepokojące jest rozluźnienie więzi rolnika z ziemią. - Młodzi ludzie często jakby nie widzieli przyszłości w pracy na roli - uważa duchowny.

- Nasi ojcowie bronili ziemi. Bronili jej w okresie przymusowej kolektywizacji w PRL. Nasi praojcowie obronili polską ziemię przed agresją obcych, płacąc niekiedy cenę własnej krwi i życia. Dziś nasze pokolenie może tę ziemię stracić za pieniądze niewielkie, w porównaniu z tymi, które w przeszłości musieli wydawać na wojnę z Polską o jej ziemie agresorzy i najeźdźcy.

Hierarcha ostrzegł rolników, że w wypełnianiu tego zadania jakim jest obrona ziemi przed obcokrajowcami mogą być osamotnieni, bo i pokusa sprzedaży może być duża, i mogą nalegać na to i doradzać także ich bliscy. - Nie poddawajcie się. Trwajcie. Myślę, że większość Polaków będzie was wspomagać – zapewnił hierarcha.

W dożynkach w Pleszewie uczestniczyli rolnicy z 33 dekanatów diecezji kaliskiej. Rozpoczął je korowód z wieńcami dożynkowymi, który z rynku przeszedł na miejski stadion, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Źródło: PAP, APTN