Będą weryfikować zasadność fotoradarów. Nowak podpisał rozporządzenie

Aktualizacja:

Minister transportu Sławomir Nowak podpisał rozporządzenie o fotoradarach. Wprowadza ono cykliczną procedurę audytu lokalizacji fotoradarów zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i samorządy.

Rozporządzenia "w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące" ma zastąpić obecne przepisy wydane w połowie czerwca 2011 r. Nie dawały one bowiem podstaw do weryfikacji lokalizacji fotoradarów zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r.

"Spod warunków lokalizacji określonych w ww. rozporządzeniu wyłączone były urządzenia zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek oceny lokalizacji, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń rejestrujących zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r." - pisze ministerstwo w komunikacie.

Zrobić analizę

Zgodnie z rozporządzeniem co 40 miesięcy, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie weryfikowana zasadność lokalizacji fotoradarów (stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych).

"Urządzenie rejestrujące uznane zostanie jako zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres kolejnych 40 miesięcy w przypadku, gdy analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacja o miejscu lokalizacji i opinia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w zakresie zasadności lokalizacji urządzenia, sporządzona i uzyskana nie później niż 2 miesiące przed upływem okresu 40 miesięcy, potwierdzi zasadność lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego" - informuje resort.

Analizę taką użytkownicy fotoradarów (zainstalowanych przed dniem 28 czerwca 2011 r.) muszą sporządzić do 31 maja 2013 roku. "Jeżeli sporządzona analiza, informacja oraz uzyskana opinia potwierdzają zasadność lokalizacji, to na tej podstawie uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy" - pisze ministerstwo.

Natomiast użytkownicy stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które zostały zainstalowane po dniu 28 czerwca 2011 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinni sporządzić analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego nie później niż 2 miesiące przed upływem 40 miesięcy od dnia uzyskania zgody wydanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wyeliminować patologie

Zdaniem ministerstwa "przepisy rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania".

Rzecznik resortu transportu Mikołaj Karpiński wyjaśnił, że nowe przepisy obejmują fotoradary zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r. Zobowiązują użytkowników urządzeń do sporządzenia analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji. Będą też musieli uzyskać do 31 maja br. opinię właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

- Jeżeli sporządzona analiza, informacja oraz uzyskana opinia potwierdzają zasadność lokalizacji, to na tej podstawie uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy - wyjaśnił rzecznik.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie to element zapowiadanych przez resorty transportu i spraw wewnętrznych Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zakłada on m.in. większe przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach, weryfikację lokalizacji fotoradarów, ograniczeń prędkości i zasadności ustawienia znaków drogowych.

Autor: mn\mtom / Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości