Prezydent Duda: celem naszej polityki zagranicznej jest doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP
Duda: celem doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji
Duda: celem doprowadzenie do strategicznej porażki RosjiTVN24
wideo 2/4
TVN24Duda: celem doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ambasadorami Polski biorącymi udział w naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Powiedział, że celem naszej polityki zagranicznej jest doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji, zwycięstwa Ukrainy i trwałego odsunięcia widma wojny od naszych granic. - Rosja postrzega Polskę jako kraj, który albo się jej podporządkuje i będzie od nie zależny, albo będzie jej wrogiem. Mentalność rosyjska to mentalność imperialna i kolonialna, która nie uznaje żadnych argumentów, oprócz argumentu siły - oświadczył prezydent. Wskazywał, że obecne czasy wymagają aktywności polskich dyplomatów.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z ambasadorami RP biorącymi udział w dorocznej naradzie organizowanej przez MSZ. Podczas spotkania z dyplomatami prezydent mówił, że jesteśmy właśnie w momencie naszej historii, w którym toczy się gra o najwyższą stawkę dla polskiego państwa: o jego pozycję i bezpieczeństwo oraz znaczenie w najbliższych dziesięcioleciach, a może i stuleciach.

- To moment, w którym rozstrzyga się kwestia jakości życia kolejnych pokoleń Polaków, być może to czas, kiedy rozstrzygają się kwestie, jaka będzie przyszłość Rzeczypospolitej w ogóle i naszego narodu, wolności, suwerenności, niepodległości - mówił prezydent.

Jego zdaniem nie jest to czas na bierną i pasywną postawę służby zagranicznej, tylko czas wymagający pełnego zaangażowania oraz aktywności, w którym głos Polski musi być słyszalny bardzo wyraźnie. Jak podkreślił Duda, to od tego głosu zależy wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej, sojuszy czy pozyskiwanie nowych rynków zbytu.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ambasadorami RP biorącymi udział w dorocznej naradzie organizowanej przez MSZ.Paweł Supernak/PAP/EPA

Duda wskazywał, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami zdarzeń na miarę całych dekad. Jak wyliczał, doszło do wybuchu wojny na Ukrainie, ale także umocnienia się i konsolidacji NATO, aktów solidarności z Ukrainą, stworzenia realnej europejskiej perspektywy dla Ukrainy i Mołdawii czy wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Duda: Rosjanie muszą poczuć gorzki smak porażki

- Dopóki trwa ta wojna, nie jest przesądzone, która wizja świata oraz ładu międzynarodowego zwycięży. Dlatego działania polskiej dyplomacji powinny realnie przyczyniać się do tego, by Rosja zapłaciła za swoje zbrodnie przez najbliższe dekady, a Europa Środkowa, w tym Polska, zyskała perspektywę rozwoju na kolejne, co najmniej, dziesięciolecia - powiedział prezydent. Duda podkreślił, że kwestia rosyjskiej agresji jest tematem numer jeden dla polskiej polityki zagranicznej, ponieważ - jak wskazywał - jest to także kwestia naszego bezpieczeństwa.

- Rosja postrzega Polskę jako kraj, który albo się jej podporządkuje i będzie od nie zależny, albo będzie jej wrogiem. Mentalność rosyjska to mentalność imperialna i kolonialna, która nie uznaje żadnych argumentów, oprócz argumentu siły. Ten czas musi dobiec końca raz na zawsze - oświadczył prezydent.

Jego zdaniem, jedynym sposobem na jego zakończenie jest doprowadzenie Rosji do wyraźnej porażki. - Rosjanie muszą poczuć gorzki smak porażki, aby przestali myśleć o świecie w taki właśnie sposób - powiedział Duda. Zastrzegł, że mówi o Rosjanach, a nie tylko o Putinie i kremlowskich elitach, ponieważ - jak przekonywał - duch imperializmu jest głęboko zakorzeniony w całym rosyjskim społeczeństwie.

Duda: Rosjanie muszą poczuć gorzki smak porażki
Duda: Rosjanie muszą poczuć gorzki smak porażkiTVN24

Duda: celem doprowadzenie do strategicznej porażki Rosji

Aby go złamać - wskazywał prezydent - Ukraina musi zwyciężyć na froncie. - Wszelki zgniły kompromis, czy wychodzenie Putina z twarzą z tej wojny, zakończą się wyłącznie zamrożeniem konfliktu, swoistym niedosytem społeczeństwa rosyjskiego, który spowoduje prawdopodobnie wybuch jeszcze większej agresji i to w bliskiej przyszłości - mówił Andrzej Duda.

- Dlatego celem naszej polityki zagranicznej w tym aspekcie jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja poniesie strategiczną porażkę, Ukraina zwycięży, a widmo wojny zostanie trwale odsunięte od naszych granic - oświadczył prezydent i zaznaczył, że z tą intencją Polska wspiera walczącą Ukrainę: militarnie, politycznie, humanitarnie. Podkreślił też konieczność walki z rosyjską dezinformacją i propagandą.

Duda zaznaczył, że Polska nie tylko musi wspierać Ukrainę w wysiłkach na rzecz odbudowy kraju, ale także zapewnić sobie miejsce w ścisłym gronie państw odpowiedzialnych za przyszłe inwestycje na Ukrainie.

Prezydent Duda o Białorusi

Mówiąc o reżimie Alaksandra Łukaszenki wskazywał, że Białoruś jest państwem nie tylko oficjalnie wspierającym Rosję, ale też jedynym, które de facto przyczyniło się do działań wojennych, udostępniając swoje terytorium w krytycznej fazie wojny do ataku na Ukrainę, bezpośrednio od strony północnej.

- Dlatego dopóki Białorusią rządzi Łukaszenka, polska dyplomacja musi traktować ją jako państwo współodpowiedzialne za prowadzenie wojny Putina - mówił. Dodał, że Polska musi zabiegać na forum międzynarodowym o nakładanie oraz zwiększanie wszelkich możliwych sankcji na ten kraj.

Prezydent Duda o Białorusi
Prezydent Duda o BiałorusiTVN24

- Jednocześnie nie możemy zapominać o narodzie białoruskim, który w przeciwieństwie do Rosjan nie jest zatruty duchem imperializmu. Ma przyjazny stosunek do Polski i Polaków, a co więcej jest terroryzowany przez autokratę, który nie ma poparcia większości obywateli i doszedł do władzy w wyniku fałszerstwa wyborczego - podkreślił.

- Nie możemy zapominać o przeszło tysiącu więźniów politycznych na Białorusi, a także o represjach wymierzonych w Polaków mieszkających w tym kraju. Brutalnym symbolem tych represji stało się bezprawne skazanie Andrzeja Poczobuta, dlatego też będziemy walczyć o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, będziemy walczyć o to na forach międzynarodowych i opowiadamy się za zwiększeniem środków restrykcyjnych nakładanych na Białoruś - mówił Duda.

Prezydent zaznaczył, że cieszy się, iż Polska mocno angażuje się we wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, a także w tworzenie warunków do rozwoju demokracji i dialogu politycznego.

Prezydent o priorytetach na szczyt NATO

W swoim wystąpieniu prezydent przedstawił polskie priorytety na zaplanowany na lipiec szczyt NATO w Wilnie. Jak mówił, najważniejszym z nich jest wzmocnienie potencjału obronnego wschodniej flanki Sojuszu oraz poszerzenie sfery bezpieczeństwa na wschód od naszych granic.

Dodał, że jeżeli artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego ma dawać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, to musimy bezwzględnie realizować zapisy art. 3, który stanowi, że każdy z członków NATO musi indywidualnie utrzymywać i rozwijać zdolności do odparcia zbrojnej napaści.

- Musimy więc zachęcać innych sojuszników do popierania i realizowania ambitnych celów, wydatków na obronność, gdzie 2 procent PKB nie będzie traktowany jako maksimum, ale niezbędne minimum wydatków, które muszą być czynione przez każde państwo członkowskie - wskazał.

Duda: sojusz z USA ma znaczenie priorytetowe

Duda mówił też o "bardzo dobrych relacjach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi". Wskazywał, że Stany Zjednoczone były, są i - wyraził nadzieję - będą naszym kluczowym partnerem. - Nasz strategiczny sojusz ma znaczenie priorytetowe, zwłaszcza dla budowy polskiego systemu bezpieczeństwa - powiedział.

Prezydent przedstawił również priorytety Polski podczas zbliżającej się prezydencji w Unii Europejskiej. Celem numer jeden - jak mówił - będzie zacieśnianie więzi euroatlantyckich.

- Zależy nam, aby było więcej Stanów Zjednoczonych w Europie i równolegle, by było więcej UE w Stanach Zjednoczonych - podkreślił. Jako kolejne cele wskazał: członkostwo Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich w UE, odbudowę Ukrainy i transformację energetyczna realizowaną pod hasłem "just transition".

Duda: sojusz z USA ma znaczenie priorytetowe
Duda: sojusz z USA ma znaczenie priorytetoweTVN24

Prezydent o polityce regionalnej

Oprócz NATO i UE - wskazywał prezydent - Polska przywiązuje wagę do współpracy regionalnej między innymi w ramach Inicjatywy Trójmorza, Bukaresztańskiej Dziewiątki, czy Trójkąta Lubelskiego. - Nasza polityka regionalna, która jest zorientowana na wzmacnianie potencjału Europy Środkowo-Wschodniej sprawdza się - ocenił Duda.

W ocenie prezydenta, wraz z rozwojem naszej polityki regionalnej powinna wzrastać rola i siła polskiej dyplomacji ekonomicznej. Zaznaczył, że jednym z priorytetów dyplomatów powinno być wspieranie interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw.

Duda mówił także o współpracy z państwami spoza euroatlantyckiego obszaru. - Integracja oraz umacnianie więzi pomiędzy silnymi demokracjami w skali globu służy budowaniu pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie zapominamy także o pozostałych krajach Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Wojna na Ukrainie pokazał, jak ważmy może być głos tych państw, zwłaszcza na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności ONZ - zaznaczył.

Prezydent Duda o polityce zagranicznej

Jako szczególnie ważne zadanie dla polskiej dyplomacji uznał walkę z rosyjską dezinformacją w krajach globalnego południa.

- Liczę, że dzięki dostępnym polskiej służbie zagranicznym narzędziom, możliwe będzie zwiększenie polskiej aktywności międzynarodowej na rzecz stabilizacji sytuacji związanej z bezpieczeństwem żywnościowym na świecie - oświadczył Duda.

Prezydent wspomniał również o wyzwaniu, jakim jest współpraca z Chinami w obecnych, trudnych politycznie czasach. - Zadaniem, które stoi przed polską służbą zagraniczną jest zracjonalizowanie stosunków, zmniejszanie deficytu handlowego i skorzystanie z możliwości ogromnego chińskiego rynku - wyliczał.

Podczas spotkania prezydent ocenił, że w przestrzeni międzynarodowej roi się od przekłamań na temat Polski. Jak mówił, przyczynia się do tego m.in. rosyjska dezinformacja. Podkreślił, że rolą dyplomatów jest rzetelne informowanie nie tylko o polskich priorytetach w polityce zagranicznej, ale i o tym, co aktualnie dzieje się w naszym kraju.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty//now

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Pozostałe wiadomości

Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk odejdzie ze swojego stanowiska jeszcze przed mianowaniem nowego rządu – wynika z informacji tvn24.pl. Najpewniej stanie się to pod koniec tygodnia.

Tvn24.pl: w tym tygodniu planowane odejście szefa policji generała Szymczyka

Tvn24.pl: w tym tygodniu planowane odejście szefa policji generała Szymczyka

Autor:
Robert
Zieliński,
Edyta
Krześniak ("Uwaga" TVN)
Źródło:
tvn24.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla sześciu województw wydał alerty w związku z silnym mrozem. Temperatura ma spaść nawet do -17 stopni Celsjusza. W części kraju możliwe są zawieja i zamiecie śnieżne, przed czym także ostrzega IMGW.

Alerty przed siarczystym mrozem dla sześciu województw. IMGW ostrzega

Alerty przed siarczystym mrozem dla sześciu województw. IMGW ostrzega

Aktualizacja:
Autor:
anw,ps
Źródło:
IMGW

Policja w poniedziałek przekazała informację o śmierci dwóch policjantów postrzelonych w głowę z broni palnej. Do ataku doszło w piątek późnym wieczorem na ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. Strzały do funkcjonariuszy miał oddać transportowany radiowozem Maksymilian F. Podejrzany został schwytany po obławie i przebywa w areszcie.

Nie żyją dwaj postrzeleni w głowę policjanci

Nie żyją dwaj postrzeleni w głowę policjanci

Aktualizacja:
Autor:
bż,
bp/tok
Źródło:
tvn24.pl

- Mam bardzo poważne wątpliwości, czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny jest organem, który ma załatwiać indywidualne sprawy - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Zoll o wniosku PiS do TK w związku z zamiarem postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Profesor twierdzi, że wymóg sejmowej bezwzględnej większości do postawienie szefa NBP przed trybunał jest "zupełnie wystarczający". Były prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił też o możliwościach nowego Sejmu w sprawie odwołania dublerów w tej instytucji.

Prof. Zoll o postawieniu szefa NBP przed Trybunałem Stanu: przyjęcie bezwzględną większością jest zupełnie wystarczające

Prof. Zoll o postawieniu szefa NBP przed Trybunałem Stanu: przyjęcie bezwzględną większością jest zupełnie wystarczające

Autor:
ek
/ prpb
Źródło:
TVN24

Ciało 15-latka odnaleziono w zbiorniku wodnym w Bochotnicy (woj. lubelskie). Młody mężczyzna udał się w poniedziałek po południu na ryby. W lodzie był wykuty przerębel. Zwłoki nastolatka spod lodu wydobyli strażacy.

Nastolatek wyszedł po szkole na ryby. W lodzie był wykuty przerębel, ciało wydobyli strażacy

Nastolatek wyszedł po szkole na ryby. W lodzie był wykuty przerębel, ciało wydobyli strażacy

Autor:
ek
/ prpb
Źródło:
PAP

"Bezrefleksyjne i niczym innym niż interes polityczny, nieuzasadnione odtajnienie i upublicznienie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową stwarza bezprecedensowe i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa RP" - piszą we wspólnym oświadczeniu generałowie Janusz Nosek i Piotr Pytel oraz pułkownik Krzysztof Dusza, którzy byli w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego w czasach, których dotyczy raport cząstkowy komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów, nazywanej "lex Tusk". Ich zdaniem ten raport to "dokument wyłącznie o charakterze politycznym, a nie merytorycznym". Zapewniają też, że "nigdy nie doszło do faktycznej współpracy pomiędzy FSB a SKW".

Dokument "o charakterze politycznym, a nie merytorycznym". Byli szefowie SKW o raporcie komisji "lex Tusk"

Dokument "o charakterze politycznym, a nie merytorycznym". Byli szefowie SKW o raporcie komisji "lex Tusk"

Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

Przepisy powstały w Sejmie. Nie ma żadnego trzeciego ani drugiego dna - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-Trzecia Droga), odnosząc się do projektu ustawy o zamrożeniu cen energii, który zawiera także regulacje dotyczące farm wiatrowych. Katarzyna Lubnauer (Koalicja Obywatelska) stwierdziła, że "zajmujemy się nie tym, co najważniejsze". Przypomniała, że za rządów PiS doprowadzono do tego, że "praktycznie w Polsce nigdzie nie było można budować wiatraków".

Przepisy dotyczące farm wiatrowych. "Nie ma żadnego trzeciego ani drugiego dna"

Przepisy dotyczące farm wiatrowych. "Nie ma żadnego trzeciego ani drugiego dna"

Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi, potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24, że będzie pierwszym wicepremierem w przyszłym rządzie Donalda Tuska. - Jestem najlepszym dowodem na to, że żadne zakusy, żadne oferty, nawet najwyższego stopnia, nie są w stanie zmienić decyzji, którą podjęli wyborcy - podkreślił. - Mamy swój podział, mamy swoją odpowiedzialność. Wiemy, ile od nas zależy, ale na to się umówiliśmy i tej obietnicy dotrzymamy - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz: żadne oferty, nawet najwyższego stopnia, nie są w stanie zmienić decyzji wyborców

Kosiniak-Kamysz: żadne oferty, nawet najwyższego stopnia, nie są w stanie zmienić decyzji wyborców

Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

"Udzieliliśmy pomocy medycznej pacjentowi w zakresie, na jaki pacjent pozwolił", a "ratownicy stali się ofiarami agresji" - tak Pogotowie Ratunkowe w Legnicy odnosi się do okoliczności śmierci Gabriela Seweryna w Głogowie (woj. dolnośląskie). W wydanym oświadczeniu czytamy, że zespoły ratownictwa medycznego nie odmawiają pomocy nawet w przypadku agresji pacjenta, jednak wymagają wtedy asysty policji. "Taka sytuacja miała miejsce podczas opisywanego zdarzenia" - poinformowało pogotowie.

Oświadczenie pogotowia po śmierci Gabriela Seweryna. "Bezpieczeństwo ratowników najwyższym priorytetem"

Oświadczenie pogotowia po śmierci Gabriela Seweryna. "Bezpieczeństwo ratowników najwyższym priorytetem"

Autor:
bp,
mag/tok
Źródło:
tvn24.pl

23-letnia Słowaczka, która pod koniec października wypadła z trzeciego piętra sanatorium w Kołobrzegu wraz ze swoim 21-letnim chłopakiem z Czech, nie pamięta momentu zdarzenia - przekazała badająca sprawę prokuratura. Mężczyzna zmarł dwa dni później w szpitalu. Śledczy zaznaczają, że kobieta odrzuca podejrzenia o próbę samobójczą.

Wypadli z trzeciego piętra. Mężczyzna nie żyje, a kobieta nie może sobie przypomnieć, co się stało

Wypadli z trzeciego piętra. Mężczyzna nie żyje, a kobieta nie może sobie przypomnieć, co się stało

Autor:
bż/tok
Źródło:
PAP

Szef dolnośląskiej policji chce wyróżnić pracownika ochrony wrocławskiego ogrodu zoologicznego za pomoc w zatrzymaniu Maksymiliana F., podejrzanego o postrzelenie policjantów. - Spostrzegawczość i czujność pracownika zoo pośrednio przyczyniły się do namierzenia sprawcy - przekazał aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Natomiast zapowiedziana przez komendanta głównego policji nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych ma zostać podzielona pomiędzy policjantów biorących udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych.

Pomoc była, ale tylko "pośrednia". 100 tysięcy nagrody do podziału między policjantów

Pomoc była, ale tylko "pośrednia". 100 tysięcy nagrody do podziału między policjantów

Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Miesiąc po wyborach parlamentarnych, w czasie których politycy obecnej opozycji mówili o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Staniu, Adam Glapiński napisał list do Europejskiego Banku Centralnego, w którym poinformował o oskarżeniach skierowanych przeciwko niemu. Po dwóch tygodniach dostał odpowiedź. Europejski Bank Centralny wskazuje, że Narodowy Bank Polski będzie mógł skierować do TSUE ewentualne zawieszenie prezesa NBP w czynnościach, po postawieniu przed Trybunałem Stanu - wynika z listu prezeski EBC Christine Lagarde do prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Prezes Glapiński dostał wyczekiwaną odpowiedź w sprawie prób odwołania

Prezes Glapiński dostał wyczekiwaną odpowiedź w sprawie prób odwołania

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP/TVN24 Biznes

Komisja Europejska oczekuje jak najszybszego rozwiązania sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy - poinformowała w poniedziałek Adina Valean, unijna komisarz do spraw transportu. Jak zasugerowała, Komitet Wspólny może zostać zwołany, "kiedy sytuacja się uspokoi i będzie rozwiązana na granicy". Od blisko miesiąca na granicy trwa protest polskich przewoźników, którzy alarmują o nieuczciwej konkurencji, co ma być efektem umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Protest na granicy z Ukrainą. Unijna komisarz: rząd w Polsce umywa ręce

Protest na granicy z Ukrainą. Unijna komisarz: rząd w Polsce umywa ręce

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Najbliższe dni przyniosą zachmurzenie, momentami jednak pojawią się przejaśnienia. Lokalnie spodziewać się należy również słabych opadów śniegu. Mróz się utrzyma. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na pięć dni.  

Będzie lodowato, ale niedługo nastąpi "wielki zwrot w pogodzie"

Będzie lodowato, ale niedługo nastąpi "wielki zwrot w pogodzie"

Autor:
jdw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Policja zatrzymała 33-letniego mężczyznę, który w poniedziałek awanturował się grożąc nożem w przychodni lekarskiej w Kościerzynie (woj. pomorskie).

Nożownik w przychodni lekarskiej. Awanturował się i groził

Nożownik w przychodni lekarskiej. Awanturował się i groził

Autor:
red.
Źródło:
PAP

Władze Wenezueli ogłosiły, że mieszkańcy kraju "zatwierdzili" w referendum przejęcie kontroli nad ponad połową terytorium sąsiedniego państwa, Gujany. W zarządzonym przez prezydenta Nicolasa Maduro głosowaniu 95 procent uczestników miało poprzeć tę propozycję. Władze Gujany określiły wspomniane referendum jako "egzystencjalne zagrożenie" dla ich państwa.

"Egzystencjalne zagrożenie". Wenezuela zagłosowała za przejęciem ponad połowy terytorium sąsiedniego państwa

"Egzystencjalne zagrożenie". Wenezuela zagłosowała za przejęciem ponad połowy terytorium sąsiedniego państwa

Autor:
mm
Źródło:
PAP, CNN, Guardian

W 2021 roku umierający na raka Thomas Randele z Bostonu wyznał córce skrywaną przez niemal całe życie tajemnicę. Przyznał, że jest zbiegiem, który w 1969 roku obrabował bank, a jego prawdziwe nazwisko brzmi Theodore John Conrad. Teraz kobieta po raz pierwszy opowiedziała o szokującym wyznaniu swojego ojca. - O mój Boże, to mój ojciec. Były setki artykułów na jego temat - wspominała stacji CNN wpisanie jego prawdziwego nazwiska w wyszukiwarce internetowej. 

Na łożu śmierci wyznał córce tajemnicę: jestem zbiegiem, obrabowałem bank

Na łożu śmierci wyznał córce tajemnicę: jestem zbiegiem, obrabowałem bank

Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, BBC, tvn24.pl

Spotify w tym roku przeprowadzało masowe zwolnienia już dwukrotnie. W styczniu pracę straciło 600 pracowników, a w czerwcu - 200. To jednak okazało się za mało w obliczu wyzwań finansowych, przed którymi stoi spółka. Dlatego w poniedziałek szwedzki koncern zapowiedział redukcję 1500 miejsc pracy.

Trzecia runda zwolnień w Spotify. Pracę straci 1500 osób

Trzecia runda zwolnień w Spotify. Pracę straci 1500 osób

Autor:
JW/ToL
Źródło:
Reuters

Kazik Staszewski ogłosił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z palenia. - To jest mój ostatni papieros - oświadczył w nagraniu, na którym wyciąga papierosa z paczki. Jak dodał, jest to "trzecia trucizna", z którą żegna się w tym roku.

Kazik Staszewski rezygnuje z "trzeciej trucizny". Dwie już pożegnał

Kazik Staszewski rezygnuje z "trzeciej trucizny". Dwie już pożegnał

Autor:
wac//az
Źródło:
PAP

Kosztujące zwykle nawet kilkanaście tysięcy złotych torebki słynnych domów mody trafiły do pocztowych okienek w niespotykanie atrakcyjnej cenie. Szkopuł w tym, że towary nie miały nic wspólnego z oryginałami. Poczta Polska winą za wprowadzenie na swoje półki podróbek obarcza dystrybutora i deklaruje, że produkty są szybko wycofywane. - Cała sytuacja pokazuje, że w Poczcie Polskiej pracują osoby, które nawet nieświadomie, ale jednak, wprowadzają do obrotu nielegalny towar - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Katarzyna Daniłko, znana też w sieci jako Pani od jakości, która nagłośniła sprawę.

Nie jest to Gucci. Podrabiany towar do kupienia w okienku pocztowym

Nie jest to Gucci. Podrabiany towar do kupienia w okienku pocztowym

Autor:
Maja
Piotrowska
Źródło:
TVN24 Biznes

Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, został powołany na urząd pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślono na platformie X Guibourgé-Czetwertyński pełni funkcję podsekretarza od 2019 roku a za nową funkcję nie dostanie wynagrodzenia.

Nowy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

Nowy pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Do internatu szkoły samochodowej w Koszalinie wtargnął mężczyzna z opaską nadzoru elektronicznego. Klękał, modlił się, na koniec zaatakował jednego z wychowawców. Policjanci, których wezwali uczniowie, zabrali mężczyznę do radiowozu, ale po chwili go wypuścili. Potem szukali go w internacie strażnicy więzienni, by wymienić baterię w opasce. Tak okazało się, że wrócił do placówki. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontakt 24.

Wszedł do internatu i zaatakował wychowawcę. Zabrali go policjanci. Po jakimś czasie wrócił

Wszedł do internatu i zaatakował wychowawcę. Zabrali go policjanci. Po jakimś czasie wrócił

Autor:
MR/tok
Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Sroga zima zapanowała w całej Rosji. W Moskwie w ciągu jednego dnia nasypało 35 centymetrów śniegu, a na północnym wschodzie Syberii temperatura spadła do blisko -60 stopni Celsjusza. Służby meteorologiczne prognozują jeszcze większe mrozy.

Temperatura spadła do -56 stopni. Będzie jeszcze gorzej

Temperatura spadła do -56 stopni. Będzie jeszcze gorzej

Autor:
ps/kg
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Pani Aleksandra Słaby miała ponad 30 złamań kości, choruje zespół Hajdu-Cheneya. Na całym świecie zdiagnozowano dotychczas tylko kilkudziesięciu pacjentów z tą chorobą. - Pieczenie, palenie, polewanie wrzątkiem - tak opisuje odczuwany ból. Pomoc zaoferował prywatny szpital pod Wrocławiem, który widzi szansę na poprawę jakości życia pani Aleksandry. Trwa zbiórka na kosztowne leczenie.

Zbiórka na leczenie pani Aleksandry. "W każdej chwili kości mogą przebić skórę". Ból? Jak "pieczenie, palenie, polewanie wrzątkiem"

Zbiórka na leczenie pani Aleksandry. "W każdej chwili kości mogą przebić skórę". Ból? Jak "pieczenie, palenie, polewanie wrzątkiem"

Autor:
ek/kg
Źródło:
TVN24

Wołanie dziecka usłyszeli policjant po służbie i pracownik pobliskiej restauracji. Siedmioletni chłopiec wzywał pomocy dla swojej mamy, która padła ofiarą przemocy. Napastnika udało się zatrzymać w trakcie ucieczki.

Siedmiolatek biegł ulicą i wzywał pomocy

Siedmiolatek biegł ulicą i wzywał pomocy

Autor:
dg/PKoz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Niemowlak miał być katowany przez kilka miesięcy. Zdaniem śledczych dziecko biła matka, z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem mógł być fakt, że chciała córkę, a urodził się syn. Ojciec chłopca nie wiedział, jakiej płci jest dziecko.

Chciała córeczkę, urodziła synka. Koszmar niemowlaka, matka oskarżona o okrutne znęcanie się

Chciała córeczkę, urodziła synka. Koszmar niemowlaka, matka oskarżona o okrutne znęcanie się

Autor:
pop
Źródło:
PAP

16-latka z powiatu tomaszowskiego (woj. łódzkie) zabrała bez wiedzy swoich rodziców dokumenty i poleciała do Nowego Jorku. Chciała w ten sposób spełnić swoje marzenie. Miasta nie zobaczyła, bo po wylądowaniu została zatrzymana na lotnisku i odesłana do Polski.

16-latka bez wiedzy rodziców sama poleciała do Nowego Jorku. Miasta nie zobaczyła

16-latka bez wiedzy rodziców sama poleciała do Nowego Jorku. Miasta nie zobaczyła

Autor:
pk/gp
Źródło:
tvn24.pl

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Mateusz Morawiecki starli się w kwestii ustawy budżetowej na 2024 rok. Premier twierdzi, że projekt budżetu jest, marszałek – że go nie ma. Kto ma rację?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Morawiecki: budżet jest. Hołownia: nie ma. O co chodzi z ustawą budżetową na 2024 rok?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski spotkał się w poniedziałek w Sejmie z marszałkiem Szymonem Hołownią. Z jego gabinetu wyszedł z uśmiechem na twarzy, pokazując kciuk uniesiony w górę. Ocenił, że to było "bardzo dobre spotkanie". Uczestniczący w rozmowach poseł Michał Kobosko przekazał, że rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, energetyki i relacji międzynarodowych.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim. "Głos Polski jest ważny, Waszyngton słyszy" 

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z ambasadorem USA Markiem Brzezinskim. "Głos Polski jest ważny, Waszyngton słyszy" 

Aktualizacja:
Autor:
ads,
mjz/kab,kg
Źródło:
TVN24, PAP
NIK sprawdza, co się stało z policyjnym laboratorium. "Nie wiem, dlaczego to zrobiono, serce mi krwawiło"

NIK sprawdza, co się stało z policyjnym laboratorium. "Nie wiem, dlaczego to zrobiono, serce mi krwawiło"

Bartosz
Żurawicz
Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Który z nich nie zagrał roli Kowalskiego w popularnym filmie: George Clooney, Clint Eastwood, Marlon Brando czy Henry Cavill? Na to pytanie za 75 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadał Mateusz Drost z Gdańska.

Który z aktorów nie zagrał roli Kowalskiego w popularnym filmie? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Który z aktorów nie zagrał roli Kowalskiego w popularnym filmie? Pytanie z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Autor:
mw//mm
Źródło:
Milionerzy TVN

Darczyńcy nie zawiedli i uzbierali ponad 800 tysięcy złotych w 14 godzin. Dzięki temu 9-letnia Kasia będzie miała operację kręgosłupa. Dziewczyna urodziła się z dysplazją diastroficzną. Jest to bardzo rzadka choroba genetyczna, która powoduje zniekształcenie stawów. 

Historia 9-letniej Kasi poruszyła internautów. W kilkanaście godzin udało zebrać się pieniądze na kosztowną operację

Historia 9-letniej Kasi poruszyła internautów. W kilkanaście godzin udało zebrać się pieniądze na kosztowną operację

Autor:
Marta
Kolbus
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Łodzi napisali listy do św. Mikołaja. Nie proszą w nich o drogie rzeczy. Marzą o nowej pościeli, kapciach, swetrze, dresie, a nawet po prostu o krzyżówkach. W łódzkich DPS-ach jest około dwóch tysięcy mieszkańców. Listy do Mikołaja napisało nieco ponad tysiąc dwustu, ale obdarowany zostanie każdy. Pierwsze paczki już dotarły do podopiecznych DPS-ów.

Zapakowane prezenty dotarły do pierwszego łódzkiego DPS-u. "Chcemy pokazać, że są ludzie, którzy o nich pamiętają"

Zapakowane prezenty dotarły do pierwszego łódzkiego DPS-u. "Chcemy pokazać, że są ludzie, którzy o nich pamiętają"

Autor:
Katarzyna
Czupryńska-Chabros
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Ruszają aukcje przed 32. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze zbierane bedą na sprzęt na oddziałach pulmonologii. Chodzi o choroby płuc dzieci i dorosłych. To ważne zwłaszcza po pandemii.

32. Finał WOŚP coraz bliżej. Internetowe aukcje już ruszyły

32. Finał WOŚP coraz bliżej. Internetowe aukcje już ruszyły

Autor:
Marta
Warchoł
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Drugi sezon serialu "Ród smoka", prequelu hitowej produkcji "Gra o tron", będzie miał premierę latem 2024 roku - przekazali twórcy. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun nowej odsłony serialu, którego pierwszy sezon zanotował najlepszą oglądalność na rynku europejskim w historii HBO i HBO Max.

Pokazano zwiastun drugiego sezonu "Rodu smoka". Wiemy, kiedy premiera

Pokazano zwiastun drugiego sezonu "Rodu smoka". Wiemy, kiedy premiera

Autor:
kgo//mm
Źródło:
HBO Max

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl