Polska

Adwokatura krytycznie o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym

Polska

FaktyW trakcie Zjazdu przyjęto 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały (materiał "Faktów" TVN z 27 listopada)

O kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego i wadze tajemnicy adwokackiej wypowiedzieli się w przyjętych uchwałach uczestnicy XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który w ten weekend obradował w Krakowie – podano na stronach adwokatury.

W uchwale dotyczącej ładu konstytucyjnego Krajowy Zjazd Adwokatury zaznacza, że "Konstytucja RP nie daje żadnemu organowi władzy ustawodawczej lub wykonawczej prawa do ingerowania w proces wydawania oraz publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ani do oceny prawidłowości wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego". W dokumencie podkreślono, że "permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczpospolitej, godzi w zasady tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów demokratycznego państwa prawnego". Krajowy Zjazd Adwokatury zwrócił w uchwale uwagę, że wszelkie zmiany legislacyjne wymagają konsultacji oraz aktywnego udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także przestrzegania zasady podziału i równoważenia się władz. Podkreślił także, że "z norm konstytucyjnych wynikają zasady, dzięki którym jednostka chroniona jest przed 'demokratyczną dyktaturą' większości". "Granice demokracji konstytucyjnej wyznacza prawo będące autonomiczną i równorzędną wartością. Wszelkie naruszenia tych granic, niezależnie od tego, na jakiej opierają się legitymacji, traktować należy jako zamach na podstawowe konstytucyjne wartości. Ich ochrona w każdym wypadku i w każdym czasie jest naszą podstawową powinnością, od której nikt - ani Adwokatury jako instytucji, ani żadnego z adwokatów - zwolnić nie może" - napisano w uchwale.

Uchwały adwokatury

Krajowy Zjazd Adwokatury podjął także uchwałę w sprawie ochrony tajemnicy adwokackiej, określając ją "fundamentem wykonywania zawodu, z której adwokata – na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić". Zjazd wyraził też w uchwale zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zaapelował do adwokatów i aplikantów adwokackich oraz okręgowych rad adwokackich o informowanie o każdym zdarzeniu, które mogłoby spowodować zagrożenie dla ujawnienia tajemnicy adwokackiej. Uczestnicy zjazdu przyjęli w sumie 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały zmieniające regulaminy. W uroczystym otwarciu XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w piątek w Krakowie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Gościem zjazdu był także prezes TK Andrzej Rzepliński. Podczas zjazdu delegaci wybrali nowego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Został nim adwokat Jacek Trela, który podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział stworzenie samorządu przyjaznego dla adwokatów i wzmocnienie pozycji adwokatury.

Autor: mw/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty

Raporty:
Pozostałe wiadomości