Polska

Arcybiskup Gądecki ponownie wybrany na przewodniczącego Episkopatu

Polska

[object Object]
Abp Gądecki zapowiedział ujawnienie danych w sprawie wykorzystywania małoletnich przez duchownychtvn24
wideo 2/3

Arcybiskup Stanisław Gądecki został ponownie wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi w pierwszym głosowaniu wskazali na metropolitę poznańskiego. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Biskupi obradują na 382. Zebraniu Plenarnym KEP od 12 marca. Czwartek będzie ostatnim dniem obrad.

Abp Gądecki pełni funkcję przewodniczącego KEP od 2014 roku. Urząd objął po abp. Józefie Michaliku. Wcześniej, od 2004 roku był wiceprzewodniczącym KEP. W maju 2014 roku papież mianował go na członka Kongregacji Nauki Wiary.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że abp Gądecki przez pięć ostatnich lat "pięknie pracował i prowadził KEP".

- Myślę, że jest człowiekiem koncyliacyjnym, który potrafi biskupów zwołać do wspólnego myślenia i wspólnych inicjatyw – ocenił arcybiskup Ryś.

"Czynem i prawdą"

Stanisław Gądecki urodził się w Strzelnie 19 października 1949 roku. Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, gdzie w czerwcu 1973 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Franciszkańskim Studium w Jerozolimie i na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. Jest doktorem teologii biblijnej. W 1992 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W marcu 2002 roku został ustanowiony arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jako dewizę biskupią wybrał słowa "Czynem i prawdą". Metropolię poznańską objął w 2002 roku, po tym, gdy rezygnację z urzędu i posługi duszpasterskiej arcybiskupa metropolity złożył abp Juliusz Paetz. Abp Gądecki przez lata był zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski. W latach 1995-2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami. Jest honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich uznał abp. Gądeckiego za "mądrego człowieka, wielki intelekt".

- Z mojego punktu widzenia jest też bardzo istotne, że jest spadkobiercą Jana Pawła II, jeśli chodzi o pojednanie z judaizmem. Zawsze był bardzo otwarty, był zwolennikiem dialogu pomiędzy żydami a chrześcijanami - podkreślił Schudrich.

28 listopada 2002 r. został wybrany do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a 18 marca 2004 r. na wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2006-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, w latach 2009-2014 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący KEP: w czwartek dane w sprawie wykorzystywania małoletnich przez duchownych
Przewodniczący KEP: w czwartek dane w sprawie wykorzystywania małoletnich przez duchownychtvn24

Papież Franciszek 8 maja 2014 r. mianował abp. Stanisława Gądeckiego członkiem Kongregacji Nauki Wiary. Metropolita poznański brał też udział w synodach biskupów w Rzymie, poświęconych: głoszeniu słowa Bożego (2008), nowej ewangelizacji (2012), rodzinie (2014 i 2015) oraz młodzieży (2018).

O pedofilii

Wypowiadając się na temat przypadków pedofilii w Kościele, abp Gądecki podkreślił, że postępowanie księży dopuszczających się pedofilii "budzi rozczarowanie i szokuje nie tylko na zewnątrz, ale też w samym Kościele".

W rozmowie z dziennikarzami ocenił, że to "problem społeczny, który dotyczy działania złego na świecie". Jednocześnie stwierdził, że do tej pory wszyscy koncentrowali się na wykorzystywaniu seksualnym osób małoletnich w Kościele, pomijając inne środowiska, z czego "starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp". - Ten problem domaga się odpowiedzi Kościoła, bo ma on większą odpowiedzialność ze względu na śluby, które składa, a potem rządów całego świat - ocenił w rozmowie z dziennikarzami w tym miesiącu.

"Trzeba się strzec pokusy instrumentalizacji Kościoła i państwa"
"Trzeba się strzec pokusy instrumentalizacji Kościoła i państwa"tvn24

Kościół a państwo

Wielokrotnie podkreślał, że biskupi nie powinni angażować się po stronie jakiejś opcji politycznej.

- Kościół nie powinien nigdy sobie na to pozwalać. Jest to nieszczęście, które krytykowane jest przez Stolicę Apostolską i samego Ojca Świętego. Kościół jest powszechny i dlatego nie może wiązać się z jakąś polityczną, partykularną wizją świata - powiedział w 2014 roku w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Odnosząc się do relacji państwo – Kościół, wskazał podczas jednej z homilii, że "bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera". Zachęcał do uczestniczenia w wyborach. Jego zdaniem dobrowolna rezygnacja z udziału "jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy ojczyzny".

Abp Gądecki wyraźnie opowiadał się za wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele i święta. Według metropolity praca w niedzielę łamie zasadę wolności religijnej, której obrona jest obowiązkiem ustawodawcy, aby człowiek mógł realizować swoje potrzeby religijne, rodzinne, kulturalne i społeczne.

Poliglota, aktywny w sieci

Konsekwentnie broni życia nienarodzonych. Jak podkreślił w trakcie jednej z homilii, nie ma przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było chronione gorzej niż w jakiekolwiek innej fazie rozwoju. - Zgoda na zabijanie chorych dzieci w tej fazie wskazuje, że, zdaniem ustawodawcy, ludzie niepełnosprawni nie zasługują na prawo do życia. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w fazie prenatalnej prowadzi do dyskryminacji osób niepełnosprawnych w ogóle – mówił. Abp Gądecki włada biegle łaciną, greką i hebrajskim. Zna też włoski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Jest autorem licznych publikacji naukowych. Oficjalne profile arcybiskupa Stanisława Gądeckiego można znaleźć na Twitterze, Instagramie i Facebooku.

Autor: akw//kg / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości