A za rok egzamin. Sprawdź terminy testów po podstawówce, gimnazjum i liceum

Matury 2014: mało osób zdało. Winni maturzyści?
Fakty TVNCKE: egzaminy maturakne w 2016 roku potrwają od 4 do 27 maja

W 2016 roku sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 5 kwietnia, egzamin gimnazjalny w dniach 18-20 kwietnia, a matury od 4 do 27 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2015/2016 - dla około 50 różnych sprawdzianów.

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie internetowej CKE, sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 5 kwietnia. Uczniowie kończący szkołę podstawową, którzy nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w tym dniu z powodów zdrowotnych lub losowych, będą mogli zrobić to w drugim terminie - 2 czerwca. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 18-20 kwietnia. 18 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 19 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia - z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych gimnazjalistów, którzy nie będą mogli go zdawać w kwietniu, wyznaczono w dniach 1-3 czerwca.

Matura przez cały maj

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja 2012 r. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, ustnych - do 27 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14. Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu - o godz. 14.00 przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. Na 5 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 18 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

Nie zabraknie testu wiedzy o tańcu

6 maja o godz. 9 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z wiedzy o tańcu. 9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii muzyki; 11 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z fizyki i gastronomi, po południu z historii sztuki, 17 maja: rano - z historii, po południu - z informatyki. Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Poprawki, jak zwykle, w sierpniu

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 27 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych (zdawane w starej formule), z języków obcych nowożytnych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 9 do 21 maja mają być przeprowadzone egzaminy z polskiego i języków mniejszości narodowych (w nowej formule). Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Sprawdzian szóstoklasistów. "Łatwe były pytania"
Sprawdzian szóstoklasistów. "Łatwe były pytania"tvn24

Sprawdzenie uczniów zawodówek potrwa pół roku

Dla absolwentów szkół zawodowych uczących się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia będą dwie sesje egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: w styczniu i w czerwcu. W zimowej sesji egzamin pisemny przeprowadzony będzie 11 stycznia, a praktyczny w zależności od typu ukończonej szkoły - 12 stycznia lub w dniach 18-29 stycznia. W sesji letniej egzamin pisemny będzie 20 czerwca, a praktyczny w dniach 21-22 czerwca lub 27 czerwca - 4 lipca. Natomiast dla uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą programową wyznaczono cztery terminy egzaminów: styczeń-luty, maj-czerwiec, maj-lipiec lub sierpień-październik.

Cztery sesje jak cztery pory roku

W sesji pierwszej: egzamin w części pisemnej zaplanowano na 14 stycznia; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 15 stycznia, a w pozostałych kwalifikacjach - między 16 stycznia a 26 lutego. W sesji drugiej (dotyczy tylko kwalifikacji technik pożarnictwa): egzamin w części pisemnej będzie 4 maja i 7 czerwca; w części praktycznej w dniach 5-20 maja i 8 czerwca. W sesji trzeciej: egzamin w części pisemnej będzie 17 czerwca; w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 23 czerwca, a w pozostałych kwalifikacjach - między 30 maja a 4 lipca. W sesji czwartej: egzamin w części pisemnej będzie 6 września, w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja termin wyznaczono na 11 października, a w pozostałych kwalifikacjach - między 16 sierpnia a 6 września oraz od 6 września do 17 października; w kwalifikacji technik pożarnictwa od 6 do 17 października.

"Obecny test gimnazjalny pokazuje, że w teście chodzi głównie o myślenie"
"Obecny test gimnazjalny pokazuje, że w teście chodzi głównie o myślenie"tvn24

Autor: fil / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Pozostałe wiadomości