Polska

2,6 tys. maturzystów na francuskim

Polska

 
TVN24Na maturze w poniedziałek egzamin z języka francuskiego

Maturzyści przystąpili w poniedziałek o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego z języka francuskiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych, obok egzaminów z polskiego i matematyki.

Francuski - podobnie jak hiszpański i włoski - należy do języków wybieranych przez nieliczną grupę maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z języka francuskiego zadeklarowało 2,6 tys. abiturientów, czyli mniej niż jeden procent. Mniej niż połowa maturzystów zdających egzamin z tego języka (około tysiąca osób) chce dodatkowo o godz. 14.00 przystąpić także do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 190 minut.

Najchętniej angielski

Od lat najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest angielski; w tym roku do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 330 tys. abiturientów (egzamin przeprowadzono - 10 maja). Na drugim miejscu znalazł się niemiecki - ponad 50 tys. maturzystów (egzamin odbył się 16 maja), a na trzecim - rosyjski, który wybrało około 16 tys. maturzystów (egzamin 18 maja).

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Druga szansa

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie między 5 a 21 czerwca. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - na 20-24 sierpnia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości