Chcieli wyłączenia sędziego ze względu na "upolitycznioną KRS". Jest decyzja

TVN24

Aktualizacja:
Obrońca chce wyłączyć sędziego ze sprawy po wyroku TSUEtvn24
wideo 2/35

W jednej ze spraw przed Sądem Okręgowym w Szczecinie obrona wystąpiła o wyłączenie sędziego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adwokat argumentowała, że "pojawiają się wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności" prowadzącego sprawę sędziego, bo został on powołany przez "upolitycznioną KRS". Jak dowiedział się reporter TVN24, wniosek nie został uwzględniony, ponieważ "nie występują kodeksowe przesłanki do wyłączenia sędziego od orzekania".

Izba Pracy Sądu Najwyższego rozstrzygnęła w czwartek pierwszą ze spraw, których dotyczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku. Sąd Najwyższy uznał między innymi, że obecna KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

"Pojawiają się wątpliwości" po wyroku TSUE

W jednej ze spraw karnych, która toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie adwokat Olga Stepczyńska, która jest obrońcą oskarżonego, złożyła wniosek o "wyłączenie sędziego w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do jego niezawisłości i bezstronności z uwagi na powołanie przez upolitycznioną KRS".

Dodała, że podjęła taką decyzję, "kierując się interesem klienta i mając na uwadze możliwość uznania czynności sędziego powołanego do sprawy jako nieważnych".

Jak wygląda rozpatrywanie wniosku o wyłączenie sędziego?

Rzecznik szczecińskiego Sądu Okręgowego Michał Tomala tłumaczył, jak wygląda procedura w takiej sytuacji.

- Kiedy taki wniosek jest złożony, sędzia, który prowadzi dane postępowanie, wstrzymuje się od czynności orzeczniczych, przekazuje ten wniosek przewodniczącemu, a on kieruje ten wniosek do systemu, celem wyłonienia w drodze losowego przydziału spraw sędziego, który będzie ten wniosek rozpoznawał - mówił.

Wniosek nie został uwzględniony

Jak dowiedział się reporter TVN24 Sebastian Napieraj, wyznaczony losowo sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie nie uwzględnił wniosku o wyłączenie od orzekania sędziego nominowanego przez nową KRS.

Jak tłumaczył sędzia, "nie występują kodeksowe przesłanki do wyłączenia sędziego od orzekania". Powołał się na artykuły 40 i 41 Kodeksu postępowania karnego. Dodał, że kwestie związane z TSUE są "hipotetyczne i może je ewentualnie badać sąd odwoławczy". Zaznaczył, że to nie oznacza, iż podobne wnioski wobec innych sędziów nominowanych przez nową KRS nie będą składane w przyszłości i to nie oznacza, że za każdym razem będą odrzucane.

§ 1. Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. § 2. Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na podstawie § 1 po rozpoczęciu przewodu sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. art. 41 Kodeksu postępowania karnego

Autor: ads,mjz/pm,rzw / Źródło: tvn24