Najnowsze

Odkrycie na drodze S-3

Najnowsze


Podczas badań archeologicznych wykonywanych przed budową drogi ekspresowej S-3, natknięto się na ślady osadnictwa sprzed wieków. Odkopano piece o średnicy ponad 1,5 metra - informuje "Kurier Szczeciński".

Na razie nie wiadomo, do czego służyły piece, gdyż w ich pobliżu nie natrafiono na żadne inne pozostałości po człowieku - informuje "Kurier Szczeciński".

Okazuje się, że tereny przeznaczone pod budowę drogi S-3 kryją wiele tajemnic, szczególnie w okolicach Pyrzyc. W Kozielicach i Mielnie odkryto m.in. liczne przedmioty życia codziennego wykonane z gliny, m.in. fragmenty pieców do wypalania naczyń i różne formy odlewnicze. Dotychczasowe wykopaliska archeologów potwierdzają przypuszczenia o rozwiniętym osadnictwie na Pomorzu Zachodnim już we wczesnej epoce żelaza.

Podobny do znalezionych pieców obiekt, który odkryto niedaleko Krakowa, związany był prawdopodobnie z obrzędami. Służył m.in. do palenia plew po młóceniu zbóż - pisze "Kurier Szczeciński".

Źródło: "Kurier Lubelski"