Najnowsze

Nowy projekt prorodzinny

Najnowsze


Rząd przyjmie dziś przygotowany przez ministra pracy i polityki społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską pakiet ustaw realizujących program polityki rodzinnej - informuje "Gazeta Prawna".

Plan przewiduje wydłużenie urlopów macierzyńskich, wprowadzenie rodzinnych ulg podatkowych, zwolnienie na trzy lata z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP firm zatrudniających pracowników wracających po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz ochronę przed zwolnieniem tych, którzy chcą pracować na część etatu. Firmy zyskają prawo do tworzenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedszkoli i żłobków.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Pozostałe wiadomości