Najbardziej zdeprawowani politycy

Najnowsze


Jaka grupa zawodowa jest zdeprawowana najbardziej? - zapytał Polaków "Fakt". Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) wskazała... polityków.

Badanie na zlecenie "Faktu" wykonał TNS OBOP. Objęło 1000 osób. Każdy respondent mógł wskazać pięć grup zawodowych.

Po politykach, których oceniamy tak źle, dlatego że na ogół co innego mówią, a co innego robią, na drugim miejscu ulokowaliśmy komorników. Tych za zdeprawowanych uważa 21 proc. ankietowanych.

Nienajlepsze zdanie mamy też o ministrach (18 proc. uważa, że to cynicy) oraz prawnikach i lekarzach (po 13 proc.). Trochę lepiej od nich wypadają księża (12 proc.) i dziennikarze (11).

Jeśli wierzyć temu sondażowi, to najmniej osób zdeprawowanych i cynicznych znajdziemy wśród żołnierzy, ekspedientów, pielęgniarek i górników.

Źródło: "Fakt"