Egzamin gimnazjalny w cieniu strajku. Zobacz arkusze

TVN24

Egzaminy w cieniu strajkuPatryk Hyży | Fakty w Południe
wideo 2/36

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zadania, z którymi mierzyli się dzisiaj gimnazjaliści w całej Polsce - za wyjątkiem tych, którym egzamin przepadł z powodu nauczycielskiego strajku.

Od momentu przegłosowania przez Sejm reformy edukacji było wiadomo, że rozdane dziś arkusze egzaminacyjne przejdą do historii. Bo to ostatni taki egzamin w polskim systemie oświaty ze względu na likwidację gimnazjów.

Gimnazjaliści dzisiaj mierzyli się z zadaniami z części humanistycznej. Pierwszy blok zadań dotyczył historii i wiedzy o społeczeństwie, to te zadania opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Zobaczyć je można tutaj:

Historia i WOS:

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_(czcionka 16 pkt) + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt) + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski:

Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 16 pkt) + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt) + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Problemy z przystąpieniem do egzaminu mieli uczniowie z trzech szkół, o czym mówiła szefowa resortu edukacji na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Ostatecznie do egzaminu przystąpiło ok. 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjalnych z siedmiu tysięcy szkół.

Strajk nauczycieli

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego również część nauczycieli z oświatowej Solidarności. W strajku biorą także udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków.

Według ZNP we wtorek w proteście udział wzięło 74,39 procent szkół i przedszkoli.

Autor: bż\kwoj / Źródło: TVN24 Łódź