TVN24 | Kraków

Uczelnie przechodzą na nauczanie zdalne

TVN24 | Kraków

Autor:
wini//rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Profesor Wąsik: omikron jest potwornie zakaźny
Profesor Wąsik: omikron jest potwornie zakaźnyTVN24
wideo 2/5
TVN24Profesor Wąsik: omikron jest potwornie zakaźny

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o zmianie trybu pracy uczelni. To skutek rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Nauka zdalna będzie obowiązywała do końca semestru zimowego.

O decyzji rektor Jacek Popiel poinformował w liście skierowanym do społeczności akademickiej. Semestr zimowy w tym roku kończy się 24 lutego. "W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy uczelni do końca semestru zimowego" – czytamy w liście.

Egzaminy zdalnie lub w reżimie sanitarnym

Rektor zalecił naukę zdalną i przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślił, że decyzja dziekanów i kierowników jednostek o zdalnym trybie pracy musi uwzględniać specyfikę danego kierunku kształcenia.

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania sprawdzianów semestralnych, prac dyplomowych" – napisał rektor.

Jeśli zajęcia i egzaminy będą musiały odbyć się w trybie stacjonarnym, to pracownicy uczelni muszą szczególnie zadbać o rygor sanitarny.

Zgodnie z listem rektora "nastąpiło maksymalnie zminimalizowanie liczby osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym".

Prof. Popiel przypomniał, że pracownik, doktorant, student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu na COVID-19.

Zdalne nauczanie na innych uczelniach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 34 088 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał, że zmarło 25 osób chorujących na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 4 518 218 infekcji. Zmarły 103 844 osoby.

Najnowsze informacje o skali zakażeń sprawiają, że decyzje o zdalnym nauczaniu podejmują władze także innych uczelni w Polsce. Na Politechnice Opolskiej zdalne nauczanie będzie obowiązywało od najbliższego poniedziałku, tj. 24 stycznia, do 20 lutego, czyli przerwy międzysemestralnej.

"W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli forma lub specyfika danych zajęć lub zaliczeń, egzaminów kończących zajęcia, egzaminów dyplomowych nie pozwala na ich realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym jeżeli zaliczenie lub egzamin kończący zajęcia obejmuje weryfikację uzyskanych umiejętności praktycznych) mogą odbywać się stacjonarnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan lub upoważniony prodziekan, w porozumieniu z dziekanem danego Wydziału" - wyjaśnia dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PO.

Zajęcia w semestrze letnim planowane są w formie hybrydowej, czyli wykłady w wersji online, a pozostałe zajęcia - w murach uczelni. Uczelnia zastrzega jednak, że ostateczne decyzje w tej sprawie będą zależały od sytuacji epidemicznej w kraju i regionie.

Co najmniej do 28 lutego zdalnie uczyć się będą studenci Politechniki Śląskiej, a do 22 lutego - Politechniki Wrocławskiej. Inaczej jest na Uniwersytecie Warszawskim. Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 co do zasady odbywa się stacjonarnie. - Jednak ze względu na sytuację epidemiczną władze wydziału lub kierownicy jednostki dydaktycznej mogą podjąć decyzję o czasowym prowadzeniu zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej - przekazała rzeczniczka UW Anna Modzelewska.

O przejściu na tryb zdalny poinformowały także Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor:wini//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości