Kraków

Przełom Dunajca, Nowa Huta, Twierdza Kraków i cmentarze. Nowe kandydatury na listę UNESCO

Kraków

Wikipedia (CC BY-SA 2.0)Przełom Dunajca, galicyjskie cmentarze wojenne, Twierdzę Kraków i centrum Nowej Huty zaproponowano na listę UNESCO

Sejmik Województwa Małopolskiego chce, aby przełom Dunajca w Pieninach, centrum urbanistyczne Nowej Huty, Twierdza Kraków i galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej znalazły się na Liście Światowego dziedzictwa UNESCO. Największe szanse ma przełom Dunajca.

Cztery małopolskie kandydatury zaproponowali: Wojewódzki Konserwator Zabytków i krakowski oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Największe szanse na wpisanie na listę UNESCO ma pieniński przełom Dunajca, ponieważ od 2006 roku, znajduje się na tzw. liście informacyjnej, czyli w wykazie dóbr, które każdy kraj zgłasza do ujęcia ich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w najbliższych latach.

Największe szanse ma przełom Dunajca

Historia wpisania pienińskiego przełomu Dunajca na listę UNESCO sięga 2003 r. Pieniński Przełom Dunajca leży na polsko-słowackiej granicy i starania o wpisanie na listę UNESCO czyniła strona słowacka, ale do tej pory nasi południowi sąsiedzi nie złożyli jednak stosownego wniosku do siedziby UNESCO w Paryżu. Zdaniem dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego Michała Sokołowskiego przyczyną odwlekania złożenia wniosku przez Słowaków mogła być reorganizacja służb ochrony przyrody na Słowacji i związane z tym roszady personalne. W 2010 r. Polski Komitet ds. UNESCO omawiał wstępny wniosek zgłoszenia Przełomu Dunajca.

O słuszności wpisania przełomu Dunajca na listę UNESCO są przekonani pienińscy flisacy, przewożący na łodziach turystów.

- Uważamy, że ten cud natury powinien być wpisany na listę UNESCO, bo jest to fenomen przyrodniczy. Każdego roku przyjeżdżają tu tysiące turystów, a wpisanie przełomu na międzynarodową listę przyczyniłoby się do jeszcze większej sławy tego miejsca – powiedział PAP prezes flisaków Jan Sienkiewicz.

Przełom Dunajca to jedna z głównych atrakcji turystycznych Małopolski. Wiedzie ostrymi rzecznymi zakolami przez Pieniny, u podnóża skalnych ścian. Z flisackich łodzi można podziwiać szyty Trzech Koron, Sokolicy czy masyw Golicy. Turystyczne spływy organizowane są tu regularnie od 1934 r.

Nowa Huta też chce na listę

Także mieszkańcy Nowej Huty mają nadzieję, że najstarszą jej część uda się umieścić na wspomnianej liście.

- Byłaby to nobilitacja dla naszych mieszkańców. To zapewne spowoduje większe zainteresowanie Nową Hutą turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy - powiedział przewodniczący krakowskiej Rady Dzielnicy XVIII – Nowa Huta, Stanisław Moryc.

Nowa Huta została zaprojektowana i zbudowana od podstaw po II wojnie światowej jako oddzielna miejscowość pod Krakowem. Miała być wzorcowym miastem socrealizmu. Ostatecznie 1 stycznia 1951 r. została włączona do Krakowa, ale pod względem urbanistycznym jej najstarsza część odróżnia się od innych terenów stolicy Małopolski.

Według informacji Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie nowohucki układ urbanistyczny, który ma być ewentualnie wpisany na listę UNESCO obejmuje 24 najstarszych osiedli, budynki Szpitala Żeromskiego oraz Centrum Administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

180 obiektów wojskowych

Kolejnym kandydatem na listę UNESCO jest Twierdza Kraków, czyli zespół ciekawych architektonicznie obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916. Twierdza Kraków to ok. 180 obiektów takich jak forty, schrony bojowe, baterie artyleryjskie i umocnienia.

Galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, które również mają szansę na miejsce na liście UNESCO, to zespół ponad 400 cmentarzy wojennych powstałych po 3 listopada 1915 r., kiedy w wiedeńskim Ministerstwie Wojny utworzono Wydział Grobów Wojennych.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, propozycje małopolskich kandydatów na listę UNESCO znalazły się w Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017, którego pierwsze czytanie już się odbyło na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Drugie czytanie uchwały w tej sprawie i głosowanie nad jej przyjęciem odbędzie się na najbliższej sesji, 26 maja.

Autor: mmw/b / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

Pozostałe wiadomości