TVN24 | Kraków

Krakowscy nauczyciele napisali list w obronie osób LGBT+, kurator oświaty "wyraża zaniepokojenie" i chce wyjaśnień

TVN24 | Kraków

Autor:
MAKgp
Źródło:
TVN24
Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+
Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+TVN24
wideo 2/5
TVN24Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+

"Oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej" - napisali krakowscy nauczyciele. Małopolska kurator oświaty "wyraża ogromne zaniepokojenie" i chce wyjaśnień.

Pod udostępnionym w mediach społecznościowych listem zatytułowanym "Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+" podpisały się 42 osoby. Krakowscy nauczyciele zwracają tam uwagę na problem "rozlewającej się fali nienawiści wobec osób LGBT+" w Polsce.

"Atakowane osoby LGBT+ nie są dla nas anonimowe. Spotykamy je w naszej codziennej pracy, jesteśmy ich rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, niekiedy powiernikami. Wiemy, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu" - napisali.

Dodali również, że w szkołach, w których oni pracują, osoby LGBT będą "zawsze u siebie"

"Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, naszą pomoc, nasze zrozumienie. Nie pozostaniemy obojętni wobec prześladowań i przemocy, na którą jesteście wystawiani. Nigdy nie będzie na nie naszej zgody. Nigdy nie zostawimy was samych" - stwierdzili.

Wystosowali też apel do nauczycieli, publicystów, wykładowców akademickich, artystów, polityków i osób duchownych "o aktywne i wytrwałe promowanie postaw szacunku i otwartości".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

- Mamy uczniów i mieliśmy uczniów, którzy od nas odeszli, którzy wiemy, że są nieheteronormatywni, którzy ukrywali to, czyli bali się powiedzieć i teraz też się boją powiedzieć. Z tego powodu to zrobiliśmy - mówi Ewa Węglarz, nauczycielka XVIII LO w Krakowie, która również podpisała się pod listem.

- Nie zgadzamy się na to, czego te osoby, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, doświadczają. A doświadczają dyskryminacji, wyszydzania, wykluczania i coraz częściej również przemocy fizycznej- dodaje Marcin Miłkowski, nauczyciel XVIII LO w Krakowie.

Kurator oświaty chce wyjaśnień

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat środowiska LGBT. Sama krytykowała podpisana przez Rafała Trzaskowskiego kartę LGBT, nazywając ją propagowaniem pedofilii.

Skomentowała również opublikowany przez nauczycieli list. Jak stwierdziła w komunikacie, nie docierały do niej żadne sygnały o niewłaściwym traktowaniu uczniów.

"(...)Małopolski Kurator Oświaty wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacjami o jakich informuje autor Listu. Zarówno autor jak i podpisani 43 nauczycieli informują społeczeństwo, że znają przypadki szykanowania uczniów, którzy definiują swoją przynależność do środowiska LGBT. Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską" - czytamy w oświadczeniu.

Nowak dodaje również, że do obowiązków nauczycieli jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci i "sprawą bulwersującą" jest to, że - jak twierdzi w komunikacie - nauczyciele nie potrafią zapobiec przemocy wobec uczniów w swoich szkołach. Kurator zwraca się do autora i sygnatariuszy listu o pilne wyjaśnienie problemów za pośrednictwem dyrektorów szkół.

W związku z Listem opublikowanym na FB przez Pana Macieja Miłkowskiego zatytułowanym "Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+" Małopolski Kurator Oświaty wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacjami o jakich informuje autor Listu. Zarówno autor jak i podpisani 43 nauczycieli informują społeczeństwo, że znają przypadki szykanowania uczniów, którzy definiują swoją przynależność do środowiska LGBT. Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską. Nigdy nie różnicuje uczniów. Każdy uczeń ma prawo do bezpiecznych warunków nauki i funkcjonowania w środowisku szkolnym. Do obowiązków nauczycieli należy zadbanie o bezpieczeństwo swoich wychowanków. Jest sprawą bulwersującą informowanie społeczeństwa o tym, że nauczyciele nie potrafią zapobiec w swoich szkołach przemocy wobec uczniów. Nie wskazują w swoim liście żadnych powodów, dla których swojego zadania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nie wykonali. Nie wskazują też na przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie ma też informacji o tym, że kolejne stopnie władz nie podejmowały kroków interwencyjnych w odpowiedzi na wnioski nauczycieli. Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do autora i sygnatariuszy Listu o pilne wyjaśnienie zasygnalizowanych problemów za pośrednictwem dyrektorów szkół.

Autor:MAKgp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości