Kraków

"Ministerstwo utrudnia sprawne funkcjonowanie sądów". Uchwały krakowskich sędziów

Kraków

Sprzeciw krakowskich sędziów
TVN24 KrakówSędziowie krytycznie o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości (zdjęcie ilustracyjne)

"Wyniki pracy sądów apelacji krakowskiej były możliwe wyłącznie dzięki pracy sędziów oraz urzędników sądowych i zostały osiągnięte pomimo działań i zaniechań ministra sprawiedliwości i władzy ustawodawczej" - czytamy w uchwale Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej.

Obradujące w poniedziałek Zgromadzenie Sędziów apelacji krakowskiej zapoznało się z informacją roczną Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i przyjęło uchwałę, w której stwierdziło, że "osiągnięte wyniki pracy sądów tej apelacji były możliwe wyłącznie dzięki wytężonej pracy sędziów oraz urzędników sądowych" oraz "pomimo działań i zaniechań ministra sprawiedliwości oraz władzy ustawodawczej, negatywnie wpływających na funkcjonowanie sądów".

- Wyniki pracy sądów byłyby znacznie lepsze, jednak ministerstwo robi wiele, żeby to utrudnić - ocenił w rozmowie z TVN24 Dariusz Mazur ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

"Dowolne i arbitralne decyzje ministra"

Zgromadzenie Sędziów jako przeszkody wskazało w uchwale "trwające przez ponad półtora roku niewykonywanie przez ministra sprawiedliwości ustawowego obowiązku ogłaszania obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich".

Ponadto sędziowie zwrócili uwagę na znaczne zwiększenie obciążenia sędziów orzekających oraz wydłużenie czasu postępowań sądowych; podejmowanie przez ministra sprawiedliwości dowolnych i arbitralnych decyzji o odmowie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i brak działań dla zapewnienia dostatecznej liczby referendarzy, asystentów sędziego i urzędników sądowych.

Kolejne przeszkody wymienione w uchwale to: wprowadzanie zmian ustawodawczych w zakresie funkcjonowania sądów sprzecznych z podstawowymi zasadami porządku konstytucyjnego i dezorganizujących pracę sądów; publiczne formułowanie nieprawdziwych i kierowanych złymi intencjami wypowiedzi dyskredytujących sędziów oraz "odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych, przed upływem kadencji i na podstawie dowolnych przesłanek osób kompetentnych i niepowoływanie w ich miejsce następców".

"Wzywamy do niezwłocznego podjęcia starań"

"Sędziowie wzywają prezesów sądów apelacji krakowskiej, w tym przede wszystkim Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i prezesów sądów okręgowych apelacji, do niezwłocznego podjęcia starań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sądów i przeciwdziałających dezintegracji tej działalności" - napisano w uchwale.

Sygnatariusze uchwały jednocześnie przypominają "prezesom sądów, wiceprezesom i osobom sprawującym funkcje w administracji sądowej, że ich obowiązkiem jest dbałość o zgodne z prawem, prawidłowe i racjonalne, z uwzględnieniem konstytucyjnego usytuowania władzy sądowniczej, działanie kierowanych przez nich sądów".

Apel do członków KRS

W kolejnej uchwale sędziowie apelacji krakowskiej wyrażają "uznanie i szacunek sędziom - członkom Krajowej Rady Sądownictwa, którzy zmuszeni zostali do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich kadencji". Jednocześnie stwierdzają, że nie uznają 15 osób wybranych na członków KRS jako przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Zaapelowali też "do osób wykonujących zawód sędziego, wybranych do KRS, aby zrezygnowali z członkostwa w organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją RP".

Autor: kk/mś / Źródło: PAP, TVN24 Kraków

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości