Informacje o nadawcy / dostawcy usługi medialnej na żądanie

Tvn24

Nadawcą programu pod nazwą "TVN24" jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie

Ikona pinezki Adres
ul.Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
Ikona okna przeglądarki strona www
Ikona dokumentu numer koncesji
479/K/2021-T
Tvn24Bis

Nadawcą programu pod nazwą "TVN24 Biznes i Świat" jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie

Ikona pinezki Adres
ul.Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
Ikona dokumentu numer koncesji
279/K/2016-T
Tvn24 Tvn24GO

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą “TVN24 GO” jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie

Ikona pinezki Adres
ul.Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

Dane kontaktowe

Ikona pinezki TVN S.A.
ul.Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Ikona pinezki Adres
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Ikona okna przeglądarki strona www
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ikona telefonu tel.
22 597 30 00
fax. 22 597 31 80

Skład Zarządu TVN S.A.

 1. Rafał Sylwester Ogrodnik
 2. Michał Samul
 3. Dominika Anna Stępińska-Duch
 4. Dorota Żurkowska-Bytner

Skład Rady Nadzorczej TVN S.A.

 1. Gerhard Zeiler
 2. Savalle Sims
 3. Roanne Lea Weekes

Jedynym akcjonariuszem TVN S.A. jest spółka Discovery Communications Benelux B.V. z siedzibą statutową w Amsterdamie.

Beneficjentami rzeczywistymi TVN S.A. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu TVN S.A., tj.

 1. Rafał Sylwester Ogrodnik
 2. Michał Samul
 3. Dominika Anna Stępińska-Duch
 4. Dorota Żurkowska-Bytner

Wpis TVN S.A. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: www.crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Lista wszystkich dostarczanych przez TVN S.A. i podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism

Pobierz PDF