Tak jest

Magdalena Środa, Marcin Roszkowski

Pamiętajmy, że Kościół jest największym posiadaczem ziemskim poza skarbem państwa, a księża prowadzą działalność biznesową, więc źródeł finansowania Kościoła jest bardzo wiele – powiedziała profesor Magdalena Środa. – To nie jest pierwsza zaraza, którą Kościół katolicki przeżywa. - W czasie pandemii, kiedy mamy trzy kryzysy - kryzys zdrowotny, gospodarczy i polityczny - wszyscy będziemy biedniejsi, więc Kościół jako wspólnota wiernych też to odczuwa – odpowiedział prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Goście odnieśli się do decyzji papieża Franciszka o obniżeniu z powodu pandemii zarobków kardynałów i watykańskich urzędników oraz narzekań niektórych duchowych na mniejsze wypłaty wynikające z niepojawiania się wiernych w kościołach.

 

Zobacz także pierwszą i trzecią część programu.