Tak jest

Wojciech Hermeliński

Od polityków PiS płyną sygnały, by przesunąć wybory samorządowe o kilka miesięcy, tak, by ich termin nie pokrywał się z wyborami parlamentarnymi. - Argumenty, które słyszę, nie są podstawą do przesunięcia terminu wyborów samorządowych - stwierdził w rozmowie z Rafałem Wojdą w drugiej części programu "Tak jest" Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zwrócił uwagę, że trzeba pamiętać o artykule 228 konstytucji, w którym jest napisane, że można wydłużyć czas trwania poszczególnych organów jedynie w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. - Jeżeli ustawodawca chciałby dokonać przesunięcia, to powinien trzymać się tego konstytucyjnego kośćca - dodał. Wojciech Hermeliński wypowiedział się również o oświadczeniach majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, "jeżeli ktoś jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego czy jakiegokolwiek sądu, powinien liczyć się z tym, że co jakiś czas musi składać sprawozdania".