Tak jest

Marta Wcisło, Kosma Złotowski

Dzisiaj prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy Polska wycofa się z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej? – Polska powinna zrezygnować z Krajowego Planu Odbudowy – przyznał Kosma Złotowski, eurodeputowany PiS-u. – Unia Europejska stworzyła największe narzędzie pomocowe dla wszystkich członków w swojej historii, czyli planu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Przeznaczono dla Polski 700 milionów złotych. […] Dzisiaj chcecie pozbawić Polskę tych pieniędzy w zamian za większość w Sejmie – stwierdziła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do wypowiedzi eurodeputowanego Złotowskiego. - Unia Europejska ma zastrzeżenia do polskich sędziów. [...] Taka opinia panuje w Unii Europejskiej. Dlaczego w związku z tym nie ma zastrzeżeń do sądów niemieckich, gdzie sędziowie są wybierani tylko przez polityków? - dociekał Złotowski.