Tak jest

Michał Gulczyński, dr Justyna Pokojska

67,9 procent Polek pracuje zawodowo. To mniej niż w innych krajach europejskich. Według autorów raportu dla Konfederacji Lewiatan, przyczyną są patriarchalny model rodziny, gorsza sytuacja ekonomiczna kobiet oraz niewydolny system opieki dla dzieci do 3 lat. Socjolożka dr Justyna Pokojska przypomina, że w raporcie nie uwzględniono kobiet pracujących nieodpłatnie, w domu. - 22 zawody wykonujemy w domu. Nie zapominajmy, że to jest gros czasu, które poświęcamy na to - powiedziała gościni drugiej części "Tak jest". Jak dodała, sumując czas poświęcony na pracę w domu oraz pracę zawodową, "kobiety są całkiem zarobione". Michał Gulczyński, autor raportu "Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce" przypomniał, że wskaźnik aktywności zawodowej kobiet stale rośnie od 2007 roku w takim samym tempie, jak w Unii Europejskiej. Jego zdaniem, wiek emerytalny należy zrównać. Stwierdził też, że kobiety wchodzą na rynek pracy 2,5 roku później od mężczyzn, ponieważ dłużej się uczą. 

20.01.2022
Długość: 12 min