Tak jest

Piotr Ikonowicz, dr Sławomir Dudek

Rząd przekonuje, że radzi sobie z inflacją. – Inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych na świecie. (...) W pewnej części ta inflacja – ja uważam, że w dużej części – jest spowodowana błędną polityką gospodarczą – tłumaczy w drugiej części "Tak jest" dr Sławomir Dudek, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Ekonomista powołuje się na wykres, na którym widnieją dane dotyczące przyrostu inflacji, nieuwzględniającego cen energii. Dane te wskazują, że przyrost cen wynosi 10,2 punktów procentowych w Polsce, natomiast w strefie Euro jedynie 2,5 punktów procentowych. Piotr Ikonowicz, przewodniczący Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, podkreśla natomiast wyraźną poprawę jakości funkcjonowania dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie. – Rocznie wydajemy na politykę rodzinną w Polsce 70 miliardów złotych – dodaje dr Dudek. Ikonowicz, negując fakty przestawiane przez dr. Sławomira Dudka, postuluje natomiast podniesienie podatków osobom zamożnym, które jego zdaniem, "gromadzą fortuny". Goście Andrzeja Morozowskiego zgadzają się jednak, że "nie powinno się utrzymywać budżetu z podatku pobieranego od najniższych dochodów". – Nie stać nas na wydawanie najwięcej na politykę prorodzinną nieskuteczną w całym OECD – mówi dr Sławomir Dudek.