Sierpień '80. Rozmowy Magdy Łucyan

Bogdan Oleszek, Irena Oleszek, Zbigniew Lis, Barbara Szczepuła, Bogdan Lis

40 lat temu przystąpili do strajku. Dzięki nim narodziła się Solidarność i rozpoczął czas wolnościowego przełomu. "Sierpień '80". Bohaterami cyklu Magdy Łucyan są: Bogdan Oleszek, Irena Oleszek, Zbigniew Lis, Barbara Szczepuła i Bogdan Lis.