Opinie i wydarzenia

Jest decyzja komisji w sprawie posła Marcina Romanowskiego

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych rozpatrywała wniosek Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego z Suwerennej Polski. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. - Uznaliśmy, iż zachodzą podstawy do przedstawienia zarzutu Marcinowi Romanowskiemu, między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także innych 10 zarzutów. Zarzuty te głównie dotyczą funkcjonowania w ramach Funduszu Sprawiedliwości - wyjaśnił prokurator Piotr Woźniak. Zaznaczył, że "podstawowym dowodem zebranym w sprawie dotyczącej Romanowskiego są wyjaśnienia Tomasza M.". Następnie głos zabrał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Suwerennej Polski, który pełnił rolę pełnomocnika Romanowskiego. - W Polsce obowiązuje domniemanie niewinności, a nie domniemanie winy. Każdego uważa się za niewinnego, dopóty, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem - stwierdził Warchoł. Wskazał, że prokurator zobowiązany jest do badania okoliczności zarówno na niekorzyść, jak i na korzyść oskarżonego. Następnie posiedzenie utajniono, po czym przewodniczący komisji po kilkugodzinnych obradach oświadczył, iż komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku Prokuratury Krajowej. Zgodnie z zapowiedzią marszałka izby Szymona Hołowni, Sejm ma rozpatrzyć wniosek na kolejnym posiedzeniu 11-12 lipca.