Opinie i wydarzenia

Sejm potępił rosyjską agresję. Premier mówi o "barbarzyństwie"

Polski Sejm przyjął przez aklamację oświadczenie w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Stanowi to bezpośredni atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie i cały porządek międzynarodowy, który pociąga za sobą olbrzymie konsekwencje. Federacja Rosyjska wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty" - głosi uchwała. "Cofamy się do najmrocznieszych czasów XX wieku. Sejm stanowczo potępia tę zbrodniczą agresję. Wzywamy Federację Rosyjską i współpracującą z nią Republikę Białorusi do zaprzestania działań wojennych" - odczytała marszałek Elżbieta Witek. Chwilę później głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. - Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość, o swoją wolność. Ukraina walczy w imieniu całej Europy o wolność całej Europy - powiedział. - Zwracam się do Ukraińców: nie zostawimy was w potrzebie, jesteśmy razem z wami - dodał szef polskiego rządu.

24.02.2022
Długość: 17 min