Horyzont

Globalna polityka w roku światowej pandemii

Czy Stany Zjednoczone utracą pozycję lidera wolnego świata? Jaką rolę w międzynarodowej układance będą pełnić Chiny? I wreszcie, czy targana kryzysami Unia Europejska zjednoczy się w walce z koronawirusem i kryzysem gospodarczym? Globalną politykę w roku globalnej pandemii w magazynie "Horyzont" podsumowuje Jacek Stawiski i jego gość Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych.