Audio: Tak jest

Wojciech Hermeliński, Ryszard Kalisz

Prezydent proponuje zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. O rozwiązaniu zaproponowanym przez Andrzeja Dudę rozmawiali goście drugiej części "Tak jest". – Niestety, jeżeli zaczyna się od końca, a nie zaczyna się od początku, czyli tego źródła zła, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, to to będzie tylko takie szczątkowe ulepszanie – ocenił Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ryszard Kalisz odnosi wrażenie, że "osoby, które przygotowywały projekt, nie znają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ani orzeczeń europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Przypomniał, że sędziowie powołani z udziałem neo-KRS nie spełniają warunków niezawisłości, więc nie mogą wydawać orzeczeń.