Audio: Tak jest

prof. Sławomir Sowiński, prof. Mirosława Grabowska

Według badań CBOS-u w 2021 roku praktyki religijne wśród dzieci i młodzieży spadły o 30 procent względem 2020 roku. – Rzeczywiście tak jest, że wszystkie pokolenia odchodzą, ale w nierównym tempie. Najmłodsi odchodzą najszybciej w największej proporcji. Ja bym powiedziała, że tutaj są trzy czynniki: sam Kościół, szkoła i rodzina - twierdzi prof. Mirosława Grabowska, dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Socjolożka dodaje w drugiej części "Tak jest", że "to jest bardzo złożony proces, którego jednoczynnikowo nie da się wyjaśnić". - Kościół powinien stawiać przed młodymi nowe wyzwania, pewne oczekiwania – mówi prof. Sławomir Sowiński, politolog. Goście Andrzeja Morozowskiego dyskutowali o roli Kościoła w dzisiejszych i minionych czasach. – Kościół w 1989 roku uznał, że nie musi lub nie może pełnić tych wszystkich funkcji, które pełnił przed 1989 rokiem, ponieważ sytuacja radykalnie się zmieniła – ocenia prof. Mirosława Grabowska.