Audio: Tak jest

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Włodzinierz Tomaszewski

To polscy obywatele i polskie obywatelki najczęściej zwracają się o pomoc do Trybunału, który dla wielu z nich jest ostatnią deską rachunku w sporze z państwem i z władzą - powiedziała w pierwszej części "Tak jest" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Goście Andrzeja Morozowskiego komentowali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją przepisu Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - To, co dotyczy praw człowieka, jest w pełni zachowywane. Natomiast nie może być sytuacji, w której ocena, czy sędziowie zostali powołani dobrze, czy źle należeć będzie do zupełnie innych organów - podkreślił poseł Partii Republikańskiej Włodzimierz Tomaszewski. - Ale może orzekać w sprawie tego, czy polski obywatel został pokrzywdzony przez system, czy nie. I to prawo właśnie chcecie Polakom odebrać - odpowiedziała posłanka Nowej Lewicy.