Audio: Rozmowa Piaseckiego

Kazimierz Michał Ujazdowski 17.10.2019

Nowo wybrany senator Kazimierz Michał Ujazdowski był gościem czwartkowej „Rozmowy Piaseckiego”. - Uważam, że nikt nie zostanie przekupiony - mówił, odnosząc się do doniesień o propozycjach płynących do senatorów opozycji ze strony ugrupowania rządzącego. - Korupcję polityczną należy od razu piętnować - podkreślał gość Konrada Piaseckiego.