Audio: Rozmowa Piaseckiego

Wojciech Hermeliński

Dla mnie jest oczywiste, że chodzi o wprowadzenie zapory dla dziennikarzy, publiczności, informacji, co się dzieje na granicy – ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. We wtorek Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Hermeliński powiedział, że "stara się porównywać to, co wczoraj mówił minister Mariusz Kamiński z przesłankami konstytucyjnymi". Przypominał, że zgodnie z konstytucją stan wyjątkowy może być wprowadzony, jeżeli istnieje zagrożenie, które "nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych". - Ani w wypowiedzi ministra, ani w projekcie uchwały nie ma słowa o tym, że dotychczasowe środki zawiodły. (...) Nie przedstawiono żadnego uzasadnienia - stwierdził Hermeliński. Podkreślił, że "jest to kwestia proporcjonalności". - Nie można zaczynać od najsurowszych środków. Trzeba zaczynać od najłagodniejszych, które najmniej ingerują w prawa obywatelskie – dodał. Gość Konrada Piaseckiego mówił też o wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego.