Ostatnie piętro

prof. Maria Siemionow

Profesor Maria Siemionow to wybitna lekarka, która przeprowadziła w 2008 roku pierwszy w USA (czwarty na świecie) udany przeszczep twarzy. – Do transplantacji twarzy przygotowywałam się dwadzieścia lat. Nic nie odbywa się z dnia na dzień i z tego powodu historyczność wydarzenia umyka. Nie myśli się o tym – mówiła mikrochirurg i transplantolog o kulisach tego przełomowego wydarzenia w programie "Ostatnie piętro".