Siatka ekstremistów rośnie w siłę

Raport o prawicowym ekstremizmie i terroryzmie, przygotowany przez Counter Extremism Project (organizację pozarządową non-profit, która powstała, by śledzić kanały finansowania i rekrutacji Państwa Islamskiego) dotyczy ruchów skrajnie prawicowych, między innymi w Niemczech, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Został przygotowany na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego główną konkluzją jest to, że ze skrajnej prawicy powstał nowy ponadnarodowy ruch. Co o nim wiadomo? Przeciw komu działa i walczy?

Gośćmi Moniki Tomasik byli analityk Counter Extremism Project dr Kacper Rękawek, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński, prof. Daniel Boćkowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku) oraz dr Katarzyna Maniszewska (Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas).