Białoruś wybiera najpiękniej śpiewającego słowika

Ciekawostki


Pierwsze wybory najpiękniej śpiewającego słowika rozpoczęły się we wtorek w stolicy Białorusi. Akcja pod hasłem "Słowicze wieczory w Mińsku" potrwa do15 czerwca.

Wyboru słowika o najpiękniejszym głosie dokona organizacja Ochrona Ptaków Ojczyzny (APB) we współpracy z miejskim komitetem ochrony przyrody. Specjaliści będą się przysłuchiwać ptakom w ich największych skupiskach. Oceniana będzie liczba oraz jakość wykonywanych treli. Nagranie z pieśnią zwycięskiego słowika zostanie zamieszczone na stronie internetowej APB. Jak podkreśla koordynator akcji Rusłan Szajkin, w tym roku słowiki zaczęły śpiewać w Mińsku wcześnie, bo już na początku maja. W stolicy naliczono aż 250 miejsc, gdzie można je usłyszeć, nawet w centrum miasta.

Do akcji dołączyć się może każdy

Wybór najpiękniej śpiewającego słowika odbędzie się ramach tradycyjnej akcji spisu tych ptaków, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Aby wziąć w niej udział, należy powiadomić o miejscu usłyszenia słowiczego śpiewu. Na podstawie spisu słowików zostanie wydana "Słowicza mapa Mińska 2012".

Autor: mmm / Źródło: PAP