Zamachy odstraszają biznes. "Zaufanie jest kluczowym elementem"

Ze świata


- Ataki terrorystyczne w Paryżu i brak stabilności politycznej w Europie sprawiają, że firmy stają się niechętne do inwestowania na Starym Kontynencie - ostrzega w rozmowie z "Financial Times" Joe Kaeser, prezes Siemensa. - Po tym co się stało, ludzie będą czekać - dodaje. Siemens to największy europejski koncern przemysłowy zatrudniający 350 tys. osób w Europie.

Zdanie Kaesera podziela włoski minister finansów. Pier Carlo Padoan wskazuje, że ataki, w których zginęło 130 osób zagrażają ożywieniu gospodarczemu w strefie euro.

- Największe straty ekonomiczne jakie przynoszą ataki to zaufanie, a zaufanie jest kluczowym elementem - mówi Padoan.

- Jest to niezbędne, aby pomóc krajom wyjść z kryzysu. Wszelkie elementy, które podważają zaufanie są bardzo niebezpieczne - dodaje w rozmowie z amerykańską gazetą.

Problemy gospodarki

Wzrost gospodarczy w strefie euro spadł 0,3 proc. w trzecim kwartale br.

Jeszcze przed serią zamachów terrorystycznych w Paryżu nieznacznie rósł wskaźnik nastrojów gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) który w październiku wyniósł 105,9 pkt.

Wpływ ataków oraz zwiększonego zagrożenia zamachami w Europie może jednak odbić się na listopadowych danych, które Komisja Europejska pokaże już w przyszłym tygodniu.

Siemens na początku miesiąca ogłosił, że spodziewa się umiarkowanego wzrostu przychodów w przyszłym roku, pomimo "ciągłej niepewności w środowisku politycznym".

Zysk netto niemieckiej firmy, której uwaga koncentruje się na elektrotechnice i elektronice spadła o prawie 500 mln do 1 mld euro w minionym roku obrotowym. Siemens to największy europejski koncern przemysłowy zatrudniający 350 tys. osób w Europie.

Spotkanie w Brukseli

Mimo wysokiego poziomu stopnia zagrożenia terrorystycznego w poniedziałek w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów finansów państw strefy euro. Eurogrupa omówi plany budżetowe przygotowywane przez państwa strefy euro na 2016 r. Z obowiązku przedstawienia planów zwolnione są Cypr i Grecja. Oba państwa realizują obecnie programy reform makroekonomicznych i ich polityka jest weryfikowana w ramach tych programów. Planu nie przedłożyła jeszcze Portugalia. Ministrowie finansów przyjrzą się także wpływowi uchodźców na finanse publiczne. Nie zabraknie również dyskusji na temat programu pomocowego dla Grecji.

Autor: mb / Źródło: BBC