PKN Orlen zwieksza dostawy ropy od Rosnieftu

Ze świata

PKN Orlenb7822b04-7978-11e4-b7a7-0025b511229e

Unipetrol przejął w czwartek od włoskiego koncernu ENI 32,445 proc. udziałów spółki Ceska Rafinerska. Efektem będzie większy przerób ropy, dlatego PKN Orlen będzie kupował dodatkowe dostawy surowca od rosyjskiego Rosnieftu. Polski koncern posiada 62,99 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu.

Aneks dotyczy dostaw ok. 120 tys. ton ropy naftowej typu REBCO na miesiąc. Łączna wartość aneksu wyniesie 0,7 mld USD, czyli ok. 2,6 mld zł. „W ten sposób zapewnione zostaną dostawy niezbędne dla płynnej pracy rafinerii w Litvinowie” – poinformował płocki koncern. Aneks będzie obowiązywał od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Ceska Rafinerska zarządza dwoma rafineriami: w Litvinowie i w Kralupach, które są obecnie jedynymi działającymi w Czechach, posiadając łącznie zdolność przerobu ropy naftowej na poziomie 8,7 mln ton rocznie.

Pełna integracja w PKN Orlen

- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za spółkę Ceska Rafinerska zmieni model biznesowy z rafinerii procesingowej, zarządzanej przez udziałowców, w zakład, w którym kontrolować będziemy wszystkie procesy. Dzięki temu uzyskamy oczekiwaną poprawę efektywności. Teraz możemy skoncentrować się na optymalizacji i pełnej integracji aktywów w ramach grupy Unipetrol – powiedział, cytowany w komunikacie PKN Orlen prezes tej spółki Jacek Krawiec, zarazem przewodniczący rady nadzorczej Unipetrolu. PKN Orlen posiada 62,99 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu od 2005 r. Ceska Rafinerska jest spółką grupy kapitałowej Unipetrolu. Na podstawie kontraktu ważnego do czerwca 2016 r. ropę naftową do grupy Unipetrol dostarcza rurociągiem „Przyjaźń” rosyjski koncern Rosnieft, jeden z największych podmiotów sektora ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. W 2013 r. Unipetrol kupił już od Shell Overseas Investments 16,3 proc. akcji Ceska Rafinerska za 27,2 mln dol. W wyniku tej transakcji udział Unipetrolu w kapitale zakładowym Ceska Rafinerska wzrósł do 67,5 proc., co oznaczało, że Unipetrol uzyskał kwalifikowaną większość głosów w spółce. Dalsze 32,5 proc. akcji w Ceska Rafinerska pozostało w posiadaniu ENI International BV. Pod koniec marca Unipetrol uzyskał prawomocną decyzję czeskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie od ENI akcji Ceska Rafinerska. Decyzja umożliwiała finalizację transakcji, która nastąpiła w czwartek, gdy dokonano przelania ustalonej kwoty za akcje, pomniejszonej o wypłaconą wcześniej udziałowcom część zysków z lat ubiegłych (retained earnings), w wysokości ok. 24 mln euro. W wyniku transakcji Unipetrol stał się jedynym udziałowcem spółki Ceska Rafinerska. PKN Orlen informował wcześniej, że zgodnie z przyjętą strategią Unipetrolu do 2017 r. grupa czeskiej spółki zainwestuje łącznie 19 mld CZK, czyli ok. 2,86 mld zł.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKN Orlen