Pieniądze dla Ukrainy za podwyżki cen gazu. "To jest wymuszony krok"

Ze świata

TVN TurboPolacy zamawiają prawo jazdy z Ukrainy. "Nie chcą żadnych egzaminów"

Ukraina i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wstępnie uzgodniły nowy program finansowania, który zastąpi program rozszerzonego finansowania wygasający w 2019 roku - poinformował MFW. Wcześniej rząd Ukrainy zgodził się na podwyżkę o 23,5 procent ceny gazu dla odbiorców indywidualnych.

Program ma trwać 14 miesięcy, a jego wartość to 3,9 mld dolarów. Ma być on podstawą polityki gospodarczej władz ukraińskich w 2019 roku.

Program powinien zostać zaakceptowany przez kierownictwo MFW i zatwierdzony przez jego radę dyrektorów. Jej spotkanie oczekiwane jest po zatwierdzeniu przez parlament w Kijowie budżetu na przyszły rok m.in. z wliczeniem podwyżek cen gazu dla odbiorców indywidualnych.

"Wymuszony krok"

Informacja o nowym programie została opublikowana po informacji, że rząd Ukrainy zgodził się na podwyżkę od 1 listopada o 23,5 proc. ceny gazu dostarczanego odbiorcom indywidualnym.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że MFW chciał podniesienia cen gazu o 30-60 proc., podczas gdy rząd w Kijowie uważał, iż jest to nieuzasadnione. W 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne.

- Ceny gazu od 1 listopada wzrosną jedynie o 23,5 procent, a nie o 60 procent. To jest to, do czego udało nam się dojść podczas tych rozmów – powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman po piątkowym posiedzeniu rządu.

Premier dał do zrozumienia, że podwyżka została uzgodniona z MFW. - Rozpoczynaliśmy negocjacje od tego, że ceny wzrosną o 60 procent, ale w wyniku rozmów i kompromisu porozumieliśmy się, że od 1 listopada wzrosną one o 23,5 procent – podkreślił.

- Sądzę, że nie ma wśród nas zwolenników takiej decyzji, ale jest to wymuszony krok – oświadczył Hrojsman.

Wsparcie dla Ukrainy

Zatwierdzony w marcu 2015 roku trzyletni program rozszerzonego finansowania przewidywał wsparcie dla Ukrainy w wysokości 17,5 mld dolarów. Fundusz stale obserwował postępy w realizacji reform i uzależniał od nich wypłatę kolejnych transz pomocy.

Pierwszą transzę w wysokości 5 mld dolarów Ukraina dostała w 2015 roku. Program współpracy przewidywał cokwartalne przeglądy finansowania, wydzielenie w 2015 roku trzech kolejnych transz w wysokości 1,66 mld dolarów i zmniejszenie transz kwartalnych w latach 2016-18 do 0,62 mld dolarów.

W sierpniu 2015 roku Ukraina otrzymała drugą transzę w wysokości 1,7 mld dolarów, po czym nastąpiła przerwa w wypłatach, związana z niewypełnieniem przez Kijów szeregu warunków, kryzysem politycznym i zmianą rządu.

W kwietniu 2016 roku, po objęciu urzędu premiera przez Hrojsmana, negocjacje z MFW zostały wznowione i kolejną, trzecią transzę, wypłacono Ukrainie po kilku miesiącach, we wrześniu, a czwartą w kwietniu 2017 roku.

Spór z MFW

Od lipca 2017 roku rozmowy władz ukraińskich z MFW skomplikowały się w związku ze sporem o ceny gazu dla ludności.

Źródła rządowe twierdziły, że strona ukraińska zaproponowała MFW co najmniej osiem wariantów zmiany formuły kształtowania cen gazu, by uniknąć niezadowolenia społecznego. Fundusz ze swej strony zajmował w tej sprawie twarde stanowisko.

Szefowa MFW Christine Lagarde w czerwcu mówiła, że realizacja postulatów w sprawie cen gazu jest żywotnie ważna dla zakończenia przeglądu programu finansowania. Jeszcze jednym, ważnym warunkiem, który wtedy wymieniała, było przestrzeganie granic deficytu budżetowego.

Autor: //dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock