Szydło na COP21: Polska przeznaczy 8 mln dolarów na zielony fundusz klimatyczny

Ze świata

TVN24BiS /Szydło na COP21: Polska przeznaczy 8 mln dolarów na zielony fundusz klimatyczny

Polska, choć nie ma obowiązku, jest gotowa do 2020 r. wyasygnować 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji - powiedziała premier Beata Szydło podczas inauguracji szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu. - Wierzymy, że nowe porozumienie będzie prawdziwie globalne i wszystkie państwa podejmą wysiłki na rzecz zapobiegania zmianom klimatu; dla Polski to podstawowy warunek przystąpienia do porozumienia - dodała.

Zaznaczyła, że Polska oczekuje, że inne państwa podejmą porównywalny wysiłek do zadeklarowanej redukcji emisji przez Unię Europejską.

Ochrona klimatu

- Polska od początku istnienia konwencji klimatycznej bierze udział w kształtowaniu systemu ochrony klimatu - powiedziała Szydło w poniedziałek w Paryżu. - Jako jedno z nielicznych państw osiągnęliśmy także ogromne redukcje emisji, nasz wynik to aż 30 proc. w stosunku do roku bazowego 1988 przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście PKB według parytetu siły nabywczej. Czujemy się liderami i mamy do tego realne podstawy. Czujemy także odpowiedzialność za przebieg tego procesu i wynik obecnego szczytu - dodała. - Wierzymy, że nowe porozumienie będzie prawdziwie globalne i że wszystkie państwa podejmą wysiłki na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dla Polski jest to podstawowy warunek przystąpienia do tego porozumienia - zaznaczyła. Wyraziła zadowolenie, że od szczytu klimatycznego w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych, oddolnych krajowo określonych wkładów (w wysiłek na rzecz klimatu), "które pozwalają na wdrażanie własnych rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanej specyfiki środowiska i gospodarek stron porozumienia", nie zaś "odgórnie ustanawianych celów redukcyjnych".

Porozumienie

- Jest to kierunek wyznaczający nową architekturę porozumienia, który popieramy, i nie widzimy możliwości powrotu do stanu, gdzie niewielka tylko część państw ma obowiązek działać na rzecz globalnej redukcji emisji. Oczekujemy, że inne państwa podejmą porównywalny wysiłek do zadeklarowanej redukcji Unii Europejskiej, bowiem żadna gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od reszty świata, a czysta atmosfera to dobro globalne, o które musimy wszyscy dbać - podsumowała Szydło.

Szefowa rządu zapowiedziała, że "Polska, choć nie ma obowiązku, jest gotowa do 2020 r. wyasygnować 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji". - Niewątpliwie istotnym elementem nowego reżimu ochrony klimatu jest finansowanie działań na rzecz adaptacji i redukcji emisji. Polska, pomimo że nie jest zobowiązana do świadczenia pomocy, poczuwa się do odpowiedzialności i do 2020 r. jest gotowa wyasygnować kwotę 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w jego działaniach na rzecz adaptacji (do zmian klimatu - PAP) i redukcji emisji - oświadczyła Szydło w poniedziałek w Paryżu. - Apeluję do wszystkich państw o włączenie się do grupy donatorów pomocy klimatycznej. Wierzę głęboko, że obecna konferencja doprowadzi nas wszystkich do tego, byśmy mogli podpisać dobre porozumienie, które zagwarantuje bezpieczeństwo nam wszystkim i przyszłym pokoleniom - dodała.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: