Szwajcaria notuje wzrost, mimo droższego franka

Ze świata

ShurstockRealny produkt krajowy brutto Szwajcarii wzrósł w II kwartale bieżącego roku w porównaniu z kwartałem poprzednim o 0,2 proc.

Realny produkt krajowy brutto Szwajcarii wzrósł w II kwartale bieżącego roku w porównaniu z kwartałem poprzednim o 0,2 proc. - poinformował w piątek szwajcarski rządowy Sekretariat Stanu do Spraw Gospodarki (SECO).

Wiadomość ta stanowi niespodziankę w sytuacji, gdy większość ekonomistów spodziewała się kontynuowania przez szwajcarską gospodarkę trendu spadkowego w następstwie uwolnienia kursu franka i jego trwałej aprecjacji wobec innych walut. W I kwartale br. PKB Szwajcarii obniżył się o 0,2 proc., a wcześniejsze prognozy mówiły, że w II kwartale zmniejszy się o 0,1 proc.

Utrzymanie się ujemnego wzrostu gospodarczego przez dwa kolejne kwartały oznacza popadnięcie państwa w techniczną recesję.

W porównaniu z II kwartałem 2014 roku PKB wzrósł o 1,2 proc.

Po ważnej decyzji

15 stycznia Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zrezygnował w trybie natychmiastowym z masowego zakupywania euro w celu utrzymywania gwarantowanego minimalnego kursu 1,20 franka za euro. Spowodowało to gwałtowny wzrost globalnego popytu na franka jako walutę bezpieczną i jego znaczne podrożenie, co negatywnie odbiło się na konkurencyjności szwajcarskich dóbr i usług.

Jak zaznaczył SECO, bilans zagranicznego handlu towarowego był w II kwartale dodatni, gdyż import zmniejszył się bardziej niż eksport. Natomiast w odniesieniu do wymiany usług odnotowano bilans ujemny.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shurstock