Marek Belka przegrał walkę o fotel szefa ważnego banku

Ze świata

tvn24Marek Belka przegrał walkę o fotel szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Dotychczasowy prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Brytyjczyk Sum Chakrabarti, został ponownie wybrany na to stanowisko. Jego jedynym kontrkandydatem był prezes NBP Marek Belka.

To będzie kolejna kadencja dla wybranego w środę w Londynie Brytyjczyka o hinduskich korzeniach Suma Chakrabarti.

W pełnym konkretnych zapowiedzi liście poświęconym wizji kolejnej kadencji Chakrabarti opisał swoje plany na kolejne cztery lata prezesury EBOR. Zapowiedział m.in. kontynuowanie wsparcia Ukrainy i Grecji, zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu migracyjnego, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i ponadgraniczną infrastrukturę, oraz troskę o zachowanie najwyższego ratingu AAA, jakim cieszy się instytucja.

Wyboru dokonała Rada Gubernatorów, w której reprezentowanych jest 67 udziałowców banku. Zwycięzca musi zyskać poparcie co najmniej 34 udziałowców (zwykła większość) oraz ponad połowę przysługujących im głosów ważonych.

Co to za bank?

EBOR (ang. European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 r. w celu wsparcia budowy nowego ładu polityczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej po zakończeniu zimnej wojny. Udziałowcami EBOR jest 65 państw oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Po rozszerzeniu działalności w ostatnich latach na kraje Azji i Afryki jak Turcja, Mongolia, Maroko, Egipt, Tunezja i Jordania, około połowy krajów członkowskich ma status beneficjentów. Wśród nich pod względem wielkości udzielonych kredytów jedno z czołowych miejsc zajmuje Polska.

Belka: nie zostanę szefem EBOR (22.03.2016).

Belka: nie zostanę szefem EBORTOK FM

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24