Ze świata

Spada wydobycie i sprzedaż węgla. Miliony ton surowca zalegają na hałdach

Ze świata

Fakty TVNSprzedaż przekroczyła bieżącą produkcję we wrześniu – o ok. 270 tys. ton

W 2014 r. produkcja węgla kamiennego wobec 2013 r. spadła o 5,2 proc. (wyniosła 72,5 mln ton), a sprzedaż o 9,3 proc. (70,3 mln ton). Pozytywna tendencja rynkowa pojawiła się pod koniec roku – w grudniu 2014 r. sprzedaż wobec grudnia 2013 r. wzrosła o niemal 3 proc.

To niektóre dane dotyczące ubiegłorocznych wyników branży, jakie katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu opublikował na stronie internetowej polskirynekwegla.pl.

Spadek sprzedaży o 9,3 proc.

Wynika z nich również m.in., że w grudniu ub. roku produkcja węgla kamiennego w Polsce była już tylko nieznacznie niższa niż w grudniu 2013 r. - o 0,7 proc. Przy niemal 3-procentowym wzroście sprzedaży w porównaniu do grudnia 2013 r., była ona w tym miesiącu większa od produkcji o 0,5 mln ton. Zgodnie z corocznym rytmem rynkowym, w ub. roku sprzedaż przekroczyła bieżącą produkcję we wrześniu – o ok. 270 tys. ton. W kolejnych dwóch miesiącach różnica między nimi wynosiła niecałe 200 tys. ton, dopiero w grudniu skoczyła do ok. 500 tys. ton. W całym 2014 r. zaobserwowano jednak znacznie większą skalę spadku sprzedaży, niż spadku produkcji. W ub. roku wydobyto ogółem 72,5 mln ton węgla kamiennego (spadek o 5,2 proc. wobec 2013 r.). 60,2 mln ton z tej wartości stanowił węgiel energetyczny (spadek produkcji wobec 2013 r. o 6,4 proc.); węgla koksowego wyprodukowano 12,3 mln ton (wzrost o 1,4 proc.). Spadek sprzedaży węgla sięgnął w 2014 r. 9,3 proc. (70,3 mln ton wobec 77,5 mln ton w 2013 r.). Sprzedaż węgla energetycznego była o 10,7 proc. niższa niż w poprzednim roku, a koksowego - o 2 proc. Spadek sprzedaży miał miejsce na rynku krajowym (61,9 mln ton w 2014 r. wobec 66,9 mln ton w 2013 r.) i na rynkach zagranicznych (8,3 mln ton wobec 10,5 mln ton). Wobec takiej sytuacji stan zwałów na kopalnianych składowiskach był na koniec 2014 r. o 23,4 proc. wyższy niż na koniec 2013r. - z poziomem 8,2 mln ton węgla. 95 proc. z tej wartości stanowił węgiel energetyczny. Mimo, że grudzień 2014 r. był czwartym miesiącem spadku zapasów na zwałach (w sierpniu sięgnęły one 9,5 mln ton), nadal zalegało tam ponad 11 proc. całej ubiegłorocznej produkcji. Zatrudnienie na koniec ub. roku u wszystkich krajowych producentów węgla kamiennego wynosiło 102,9 tys. osób. Rok wcześniej było to 106,7 tys. osób, a dwa lata wcześniej – 113,3 tys. osób.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Pozostałe wiadomości