Reuters: Grecja obiecała wprowadzić reformy natychmiast

Ze świata

TVN24 BiSGrecja na krawędzi upadku. Wyjaśniamy, jak powstaje dług państwa

Grecja obiecała wdrożenie reform podatkowych i zmian dotyczących emerytur już w przyszłym tygodniu, jako pierwszy krok zabezpieczający kredyty ratunkowe dla tego kraju - pisze Reuters, powołując się na pismo z Aten skierowane do europejskich wierzycieli.

W piśmie Grecja zobowiązuje się też do przestrzegania swoich zobowiązań finansowych wobec kredytobiorców.

"Ufamy, że państwa członkowskie doceniają naszą prośbę w obliczu kruchości naszego systemu bankowego, kłopotów z płynnością, narastających zaległości wewnętrznych i naszych chęci wyczyszczenia zaległych zobowiązań wobec MFW" - głosi list od nowego greckiego ministra finansów.

Plan na ostatniej prostej

Do czwartku Grecy mają przedstawić dodatkowo szczegółowy plan reform, który będzie podstawą do podjęcia negocjacji o nowym wsparciu finansowym z ESM.

Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM) to fundusz wsparcia dla popadających w tarapaty krajów strefy euro. Powstał on w wyniku kryzysu finansowego i potrzeby ratowania niektórych państw eurolandu. Warunkiem uruchomienia każdej transzy pomocy z ESM jest pozytywna opinia ministrów finansów strefy euro.

Ze wsparcia ESM, który stworzono w 2012 roku, korzystały już Hiszpania i Cypr. Grecja była ratowana jeszcze w ramach tymczasowego Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF), a także bezpośrednich pożyczek od państw eurolandu i z MFW.

W ramach programu EFSF, który wygasł z końcem czerwca, Grecja otrzymała 130 mld euro. Dodatkowo państwa strefy euro wsparły ten kraj (przez dwustronne pożyczki) kwotą 52,9 mld euro.

Autor: mn / Źródło: Reuters

Raporty: