Morgan Stanley: recesja w Rosji zaszkodzi też Polsce

Ze świata


Recesja w Rosji w 2015 r. odbije się na Europie Centralnej i krajach bałtyckich. Jeśli eksport do Rosji skurczy się w 2015 r. o 30 proc., polski PKB zmniejszy się o 0,5 pkt proc., węgierski o 0,6 pkt proc., a czeski o 0,7 pkt proc. – ocenia Morgan Stanley.

Do Rosji trafia 5 proc. ogółu polskiego eksportu – ocenia Morgan Stanley. To więcej niż w przypadku Czech i Węgier, ale w odróżnieniu od nich polska gospodarka jest mniej otwarta (eksport wnosi 40 proc. do polskiego PKB). Przy średniej cenie baryłki ropy poniżej 70 dolarów rosyjski PKB może w 2015 r. skurczyć się o co najmniej 4 proc. w ujęciu rocznym – przewiduje bank w piątkowym raporcie.

Dostaną rykoszetem

Rosja wprowadziła wobec UE embargo na eksport żywności, ale zdaniem Morgan Stanley recesja będzie oznaczać, że ze spadkiem popytu muszą liczyć się także eksporterzy innych towarów i produktów poza żywnością. Najbardziej poszkodowani będą eksporterzy z trzech republik bałtyckich, zwłaszcza z Litwy. "Popyt krajowy chroni kraje Europy Centralnej (przed skutkami spadku eksportu do Rosji – red.), ale duże ryzyko, na które wystawione są republiki bałtyckie w handlu z Rosją jest powodem do obaw" – napisali analitycy banku w raporcie. Przy zmniejszeniu eksportu republik bałtyckich do Rosji o 30 proc. litewski PKB skurczyłby się o 4 pkt proc., a łotewski i estoński o 2 pkt proc. Region Europy Centralnej i krajów bałtyckich ucierpiałby nie tylko bezpośrednio na spadku rosyjskiego popytu na ich towary eksportowe, ale także pośrednio, ponieważ będąc zintegrowany z niemieckim łańcuchem dostaw, będzie poszkodowany również przez zakłócenia w handlu niemiecko-rosyjskim.

Bardziej odporne?

Ogólny wpływ na saldo bilansu handlowego będzie jednak mniejszy niż wynikałoby to ze spadku eksportu, ponieważ recesja w Rosji zaszkodzi także importowi z Rosji do krajów Europy Centralnej i bałtyckich. "Jeśli nic się nie zmieni, to kraje te będą bardziej odporne na perturbacje w handlu z Rosją niż były kiedykolwiek w latach 2011-13, gdy ich wzrost był napędzany zagranicznym popytem" – stwierdził Morgan Stanley.

MS zakłada, że recesja w Rosji nie spowoduje zakłóceń w dostawie ropy i gazu do Europy Centralnej i krajów bałtyckich. Sądzi też, że recesja na Ukrainie nie będzie miała gospodarczych skutków, ponieważ eksport z Europy Centralnej i republik bałtyckich na Ukrainę i tak już zamarł.

Rosja stanie na nogi w dwa lata. Prof. Kuźniar: To niemożliweTVN24 Biznes i Świat

Autor: mn / Źródło: PAP